HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Laite edestä

background image

Laite edestä

1

2

3

4

5

6

7

8

12

9

11

10

1

Tulostelokeron jatke

2

Vakiotulostuslokero

3

Kaksipuolisen tulostuksen kääntöohjain (vain tietyt mallit)

4

Ohjauspaneelin USB-portti pikatulostusta varten ja laiteliitäntäpaikka lisävarusteita varten (vain tietyt mallit)

5

Ohjauspaneeli

6

Oikea luukku (tukosten poistaminen)

7

Lokero 1 (avaa lokero vetämällä kahvasta)

8

Virtapainike (syttyy, kun virta on kytketty)

9

Oikea alaluukku (tukosten poistaminen) (HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh -mallissa)

10

Lokero 2

11

Valinnainen lokero 3 (HP LaserJet Enterprise 500 color M551xh -mallissa)

12

Etuluukku (tulostuskasetit ja väriaineen keräysyksikkö)

6

Luku 1 Laitteen perusominaisuudet

FIWW