HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Printer Utility ‑ohjelman toiminnot

background image

HP Printer Utility -ohjelman toiminnot

HP Utility -apuohjelma sisältää sivuja, joita voit avata Määritysasetukset-luettelosta osoittamalla.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu toimet joita voit suorittaa näiltä sivuilta käsin. Osoittamalla sivun
yläosassa olevaa HP-tuki -linkkiä saat käyttöösi teknistä tukea, tarvikkeiden Internet-tilaustietoja, online-

rekisteröintitietoja sekä kierrätys- ja palautustietoja.

Valikko

Kohde

Kuvaus

Tiedot ja tuki

Tarvikkeiden tila

Laitteiden tarvikkeiden tila sekä tarvikkeiden online-tilauslinkit.

Laitetiedot

Valitun laitteen tietojen näyttäminen.

Tiedoston lataus

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

Lataa fontit

Fonttitiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

Päivitä
laiteohjelmisto

Siirtää laitteeseen laiteohjelmiston päivitystiedoston.

Komennot

Lähettää laitteeseen erikoismerkkejä tai tulostuskomentoja tulostustyön
jälkeen.

52

Luku 4 Laitteen käyttäminen Macintoshissa

FIWW

background image

Valikko

Kohde

Kuvaus

Tulostimen asetukset

Lokeromääritys

Lokeroiden oletusasetusten muuttaminen.

Tulostuslaitteet

Valinnaisten tulostuslaitteiden asetusten hallinta

Kaksipuolinen
tulostustila

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön.

Tallennetut työt

Laitteen kiintolevylle tallennettujen tulostustöiden hallinta.

Sähköpostihälytykset Laitteen määrittäminen lähettämään tietyistä tapahtumista

sähköpostihälytyksiä.

Verkkoasetukset

Määrittää verkkoasetukset, kuten IPv4- ja IPv6-asetukset.

Tarvikkeiden hallinta

Määrittää, miten laite toimii, kun tarvikkeiden arvioitu käyttöikä on
päättymässä.

Suojaa suorat portit

Poistaa käytöstä tulostamisen USB- tai rinnakkaisporteista.

Lisäasetukset

Mahdollistaa HP:n sulautetun Web-palvelimen käytön.