HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-tulostuskasetin rajoitettu takuu

background image

HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-
tulostuskasetin rajoitettu takuu

Tämän HP-tuotteen taataan olevan virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta.

Tämä takuu ei kata sellaisia tuotteita, jotka on (a) täytetty uudelleen, kunnostettu, valmistettu uudelleen tai

joita on käsitelty jotenkin väärin eikä sellaisia tuotteita, joiden (b) ongelmat aiheutuvat väärinkäytöstä,

väärästä säilytystavasta tai tulostimen käytöstä julkaistujen ympäristövaatimusten vastaisesti eikä (c)

tuotteiden normaalia kulumista.

Jos haluat takuupalvelua, palauta tuote (ja ongelman kirjallinen kuvaus ja tulostenäytteet) tuotteen

ostopaikkaan tai ota yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi

osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

YLLÄ MAINITTU TAKUU ON TUOTTEEN AINOA TAKUU. HP EI MYÖNNÄ TUOTTEELLE MUUTA

KIRJALLISTA TAI SUULLISTA TAKUUTA. HP KIELTÄÄ ERIKSEEN TUOTTEEN KAUPATTAVUUTTA,

TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT,

VÄLILLISET TAKUUT MUKAAN LUKIEN, ELLEI PAIKALLISESTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU.

HP TAI SEN TAVARANTOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISSÄÄN TAPAUKSESSA VÄLITTÖMISTÄ,

ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA

TIETOJEN MENETYS) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN,

RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN, ELLEI PAIKALLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ MUUTA EDELLYTÄ.

TÄMÄN TAKUUN EHDOT EIVÄT, PAITSI LAIN SALLIMISSA RAJOISSA, SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA

VAAN AINOASTAAN TÄYDENTÄVÄT TÄMÄN TUOTTEEN MYYNNISTÄ KULUTTAJALE AIHEUTUVIA

LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA.

220

Liite B Huolto ja tuki

FIWW

background image

Color LaserJetin kiinnitysyksikön, väriaineen
keräyspullon ja siirtoyksikön rajoitetun takuun
lausunto

Tämä HP:n tuote taataan virheettömäksi materiaalin ja työtavan osalta, kunnes tulostimen ohjauspaneeliin

tulee ilmoitus, että tuotteen käyttöikä loppuu.

Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on a) kunnostettu, valmistettu uudelleen tai joita on jollain tavalla

muutettu, b) joissa on ongelmia, jotka johtuvat väärinkäytöstä, epäasiallisesta säilytyksestä tai tulostimen

käytöstä sen ympäristömääritysten vastaisesti tai c) joissa ilmenee kulumista normaalissa käytössä.

Pääset takuupalvelun piiriin, kun palautat tuotteen ostopaikkaan (liitä mukaan kirjallinen selvitys

ongelmasta) tai otat yhteyttä HP:n asiakastukeen. Valintansa mukaan HP joko korvaa viallisiksi

osoittautuneet tuotteet tai palauttaa niiden ostohinnan.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA, EDELLÄ MAINITUT TAKUUT OVAT AINOAT, EIKÄ MUITA

TAKUITA TAI EHTOJA MYÖNNETÄ. HP KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKKI OLETETUT TAKUUT JA TUOTTEEN

MYYNTIKELPOISUUTTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT EHDOT.

PAIKALLISTEN LAKIEN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN

TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMISTÄ, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, SEURAUKSELLISISTA

(MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT JA TIEDOT) TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA

PERUSTUVAT SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN TAI MUUHUN SEIKKAAN.

LAIN SALLIMIA TAPAUKSIA LUKUUN OTTAMATTA TÄMÄN TAKUUILMOITUKSEN EHDOT EIVÄT SULJE

POIS, RAJOITA TAI MUUTA MUUALLA SÄÄDETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JOTKA KOSKEVAT HP:N

TUOTTEIDEN MYYNTIÄ VÄHITTÄISASIAKKAILLE, VAAN NE OVAT NIIDEN LISÄNÄ.

FIWW