HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tietosivujen tulostaminen

background image

Tietosivujen tulostaminen

Tietosivuilla on yksityiskohtaisia tietoja laitteesta ja sen nykyisestä kokoonpanosta. Tulosta usein käytetyt

tietosivut seuraavien ohjeiden mukaan:

1.

Paina ohjauspaneelissa Alkuun -painiketta.

2.

Avaa seuraavat valikot:

Hallinta

Raportit

Vahvistus-/tilasivut tai Muut sivut

3.

Korosta raportti alanuolipainikkeella ja valitse se

OK

-painikkeella.

4.

Korosta ylänuolipainikkeella vaihtoehto Tulosta ja paina sitten

OK

-painiketta.

Taulukko 10-1

Raportit-valikko

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kuvaus

Vahvistus-/tilasivut

Hallintavalikkokartta

Tulostaa kartan ohjauspaneelin
valikkorakenteesta. Kartassa näkyvät kunkin
valikon aktiiviset asetukset.

Asetussivu

Näyttää tuotteen asetukset ja asennetut
lisävarusteet.

Tarvikkeiden tilasivu

Näyttää tarvikkeiden arvioidun jäljellä olevan
käyttöiän sekä tilastotiedot käsiteltyjen sivujen
ja töiden kokonaismääristä, sarjanumeron,
sivumäärät ja ylläpitotietoja.

HP näyttää tarvikkeiden jäljellä olevan
käyttöiän asiakkaiden palvelemiseksi.
Tarvikkeiden oikeat käyttöiät saattavat
poiketa näytetyistä arvioista.

Käyttötiedot

Näyttää laitteen läpi kulkeneiden paperien
määrän paperikokokohtaisesti; luettelossa on
sivumäärien lisäksi tieto siitä, ovatko tulosteet
olleet yksipuoleisia, kaksipuoleisia, yksivärisiä
vai värillisiä.

Tiedostohakemistosivu

Näyttää laitteen muistiin tallennettujen
tiedostojen tiedostonimet ja kansionimet.

Nykyiset asetukset -sivu

Näyttää laitteen nykyiset asetukset.

Työn värinkäyttöloki

Tulostaa laitteen värinkäyttötilastot.

Muut sivut

Esittelysivu

Tulostaa esittelysivun, joka esittelee laitteen
tulostusmahdollisuuksia.

RGB-mallit

Tulostaa eri RGB-arvojen värimallit. Voit
käyttää malleja oppaana tulostevärien
sovittamiseen.

164

Luku 10 Hallinta ja ylläpito

FIWW

background image

Taulukko 10-1

Raportit-valikko (jatkoa)

Ensimmäinen taso

Toinen taso

Kuvaus

CMYK-mallit

Tulostaa eri CMYK-arvojen värimallit. Voit
käyttää malleja oppaana tulostevärien
sovittamiseen.

PCL-fonttiluettelo

Tulostaa asennettujen PCL-fonttien luettelon.

PS-fonttiluettelo

Tulostaa asennettujen PostScript (PS) -fonttien
luettelon.

FIWW

Tietosivujen tulostaminen

165