HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Yleiset-välilehti

background image

Yleiset-välilehti

Taulukko 10-3

HP:n sulautetun Web-palvelimen Yleiset-välilehti

Valikko

Kuvaus

Ohjauspaneelin Hallinta-valikko

Näyttää ohjauspaneelin Hallinta-valikon valikkorakenteen.

HUOMAUTUS:

Voit määrittää asetuksia tässä näytössä, mutta HP:n sulautettu

Web-palvelin tarjoaa myös lisäasetuksia, jotka ovat käytettävissä Hallinta-valikossa.

Hälytystilaukset

Määritä laite- ja tarviketapahtumien sähköposti-ilmoitukset.

AutoSend

Määritä laite lähettämään automaattisesti laitteen määrityksiä ja tarvikkeita koskevia
sähköpostiviestejä haluttuihin sähköpostiosoitteisiin.

FIWW

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

167

background image

Taulukko 10-3

HP:n sulautetun Web-palvelimen Yleiset-välilehti (jatkoa)

Valikko

Kuvaus

Ohjauspaneelin kuva

Näyttää kuvan nykyisestä näytöstä ohjauspaneelin näytössä.

Muokkaa muita linkkejä

Voit lisätä jonkin toisen Web-sivuston linkin tai mukauttaa sitä. Tämä linkki näkyy HP:n
sulautetun Web-palvelimen kaikkien sivujen Muita linkkejä -alueella.

Tilaustiedot

Syötä tietoja vaihtotulostuskasettien tilaamisesta. Nämä tiedot näkyvät tarvikkeiden
tilasivulla.

Laitetiedot

Nimeä laite ja määritä sen omistajan numero. Kirjoita sen ensisijaisen yhteyshenkilön
nimi, jolle voidaan lähettää tietoja laitteesta.

Kieli

Määritä HP:n sulautetun Web-palvelimen sivuilla käytettävä kieli.

Päivämäärä ja kellonaika

Aseta päivämäärä ja kellonaika tai synkronoi verkon aikapalvelimen kanssa.

Lepotilan ajoitus

Määritä laitteen herätys- ja lepotila-aika sekä lepotilan viive tai muokkaa niitä. Voit
määrittää jokaiselle viikonpäivälle ja lomapäiville oman ajastuksen.

Varmuuskopiointi ja palautus

Luo varmuuskopiotiedosto, joka sisältää laite- ja käyttäjätiedot. Tämän tiedoston
avulla voit palauttaa tiedot laitteeseen tarvittaessa.

Palauta tehdasasetukset

Palauttaa laitteen oletusasetukset.

Ratkaisun asennusohjelma

Asenna kaikki kolmannen osapuolen ohjelmistot, jotka voivat parantaa laitteen
toimintaa.

Laiteohjelmistopäivitys

Lataa ja asenna tuotteen laiteohjelmiston päivitystiedostot.

Tilastopalvelut

Kolmansien osapuolten työntilastointipalvelujen yhteystietoja.