HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vianmääritys-välilehti

background image

Vianmääritys-välilehti

Taulukko 10-5

HP:n sulautetun Web-palvelimen Vianmääritys-välilehti

Valikko

Kuvaus

Raportit ja testit

Tulosta erilaisia raportteja laitteen ongelmien ratkaisemisen avuksi.

Kalibroinnit

Kalibroi laite heti.

Laiteohjelmistopäivitys

Lataa ja asenna tuotteen laiteohjelmiston päivitystiedostot.

Palauta tehdasasetukset

Palauta laitteen oletusasetukset.