HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tiedot-välilehti

background image

Tiedot-välilehti

Taulukko 10-2

HP:n sulautetun Web-palvelimen Tiedot-välilehti

Valikko

Kuvaus

Laitteen tila

Näyttää laitteen tilan ja HP-tarvikkeiden arvioidun jäljellä olevan käyttöiän. Näyttää
myös, minkä tyyppistä ja kokoista paperia käytetään kussakin lokerossa. Voit muuttaa
oletusasetuksia valitsemalla Asetusten muuttaminen -linkin.

Työn loki

Tiivistelmä kaikista töistä, jotka laite on käsitellyt.

Asetussivu

Tällä sivulla näytetään samat tiedot kuin asetussivulla.

Tarvikkeiden tilasivu

Näyttää laitteen tarvikkeiden tilan.

Tapahtumalokisivu

Näyttää luettelon kaikista laitteen tapahtumista ja virheistä. HP Instant Support
-linkistä (kaikkien HP:n sulautetun Web-palvelimen sivujen Muita linkkejä -alueella)
voit avata dynaamisia web-sivuja, joiden avulla voit ratkaista ongelmia. Lisäksi sivuilla
näkyy muita laitteen lisäpalveluja.

Käyttösivu

Näyttää yhteenvedon laitteella tulostetuista sivuista koon, tyypin ja tulostusradan
mukaan.

Laitetiedot

Näyttää laitteen verkkonimen ja -osoitteen sekä mallitiedot. Voit mukauttaa näitä
kohtia valitsemalla Yleiset-välilehdessä Laitetiedot -valikon.

Tulosta

Siirtää tulostusvalmiin tiedoston tietokoneesta tulostettavaksi. Laite käyttää tiedoston
tulostukseen oletusasetuksia.

Tulosta raportit ja sivut

Näyttää laitteen sisäiset raportit ja sivut. Valitse yksi tai useampi kohde tulostamista
tai näyttämistä varten.