HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Muita linkkejä -luettelo

background image

Muita linkkejä -luettelo

HUOMAUTUS:

Voit määrittää, mitkä kohteet näkyvät Muita linkkejä -luettelossa käyttämällä

Yleiset-välilehden Muokkaa muita linkkejä -valikkoa. Seuraavat kohteet ovat oletuslinkkejä.

Taulukko 10-7

HP:n sulautetun Web-palvelimen Muita linkkejä -luettelo

Valikko

Kuvaus

Tuotetuki

Muodostaa yhteyden laitteen tukisivustoon, jossa voit etsiä ohjetietoja.

HP Instant Support

Muodostaa yhteyden HP:n Web-sivustoon ja auttaa etsimään ohjeita
ongelmatilanteissa.

170

Luku 10 Hallinta ja ylläpito

FIWW