HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

background image

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen

HP:n sulautetussa Web-palvelimessa voit tarkastella laitteen tilaa, määrittää laitteen verkkoasetuksia sekä

hallita tulostustoimintoja laitteen ohjauspaneelin sijaan tietokoneen kautta. Seuraavassa on esimerkkejä

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttämisestä:

voit tarkastella laitteen tilatietoja

tarkastella kaikkien tarvikkeiden jäljellä olevaa käyttöaikaa ja tilata uusia tarvikkeita

näyttää ja muuttaa lokeroasetuksia

voit tarkastella ja muuttaa laitteen ohjauspaneelin valikkoasetuksia

näyttää ja tulostaa sisäisiä sivuja

saat ilmoituksen laitteeseen ja tarvikkeisiin liittyvistä tapahtumista

näyttää ja muuttaa verkon asetuksia.

HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttö edellyttää seuraavia selaimen ominaisuuksia:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 tai uudempi tai Netscape 6.2 tai uudempi

Mac OS X: Safari tai Firefox, Bonjour tai IP-osoite

Linux: Vain Netscape Navigator

HP-UX 10 ja HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP:n sulautettu Web-palvelin toimii, kun laite on kytketty IP-verkkoon. HP:n sulautettu Web-palvelin ei tue

IPX-verkkolaiteyhteyksiä. Voit käyttää HP:n sulautettua Web-palvelinta, vaikka Internet-yhteyttä ei olisikaan

käytettävissä.

Kun laite on kytkettynä verkkoon, HP:n sulautettu Web-palvelin on automaattisesti käytettävissä.

HUOMAUTUS:

HP:n sulautettua Web-palvelinta koskevat tiedot saat HP:n sulautetun Web-palvelimen

käyttöoppaasta HP:n sivustossa osoitteessa

www.hp.com/support/lj500colorM551

.