HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Hakemisto

background image

Hakemisto

Merkit/numerot

500 paperiarkin ja paksun

materiaalin lokero

sisältävät mallit 2

A

AirPrint 54

akku sisältyy 237

aliverkon peite 68

Aloitus-painike 10

asennus

laite kiinteässä verkossa, Mac

49

asentaminen

laite kiinteässä verkossa,

Windows 66

ohjelmisto, kiinteät verkot 67

ohjelmisto, USB-liitännät 63

asetukset

ohjaimen asetukset

(Macintosh) 56

ohjaimet 41

ohjaimet (Macintosh) 51

tehdasasetusten palauttaminen

183

tärkeys 41, 51

asiakastuki

online 228

asiakirjan koon muuttaminen

Macintosh 55

asiakirjojen koon muuttaminen

Windows 143

asiakirjojen skaalaaminen

Windows 143

Avaa USB-laitteesta -asetukset

-valikko 24

B

Bonjour

tunnistaminen 166

D

Data-valo

sijainti 10

DIMM-muistimoduulit

suojaus 174

E

ensimmäinen sivu

käytä eri paperia 56

tulostaminen eri paperille

(Windows) 141

erikoismateriaali

ohjeet 72

erikoispaperi

ohjeet 72

tulostaminen (Windows) 138

esiasetukset (Macintosh) 56

esipainettu paperi

tulostaminen (Windows) 136

Euroopan unioni, jätteiden

hävittäminen 238

Explorer, tuetut versiot

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

F

fontit

tiedostojen siirtäminen,

Macintosh 52

G

grafiikka, yritys

tulostaminen 152

H

Hae työ laitteen muistista -valikko

15

Hae työ USB-laitteesta -valikko 14

Hallinta-valikko, ohjauspaneeli 19

harmaasävy

tulostus (Windows) 136

henkilökohtaiset työt

tallentaminen pysyvästi

(Windows) 150

tallentaminen tilapäisesti

(Windows) 149

HP:n asiakastuki 228

HP:n huijausten vastainen Web-

sivusto 102

HP:n sulautettu Web-palvelin 45

HP-verkkopalvelut 169

muiden linkkien luettelo 170

suojausasetukset 169

tietosivut 167

Tulosta-välilehti 168

verkkoasetukset 170

vianmääritystyökalut 169

yleinen kokoonpano 167

HP:n sulautettu Web-palvelin (EWS)

ominaisuudet 166

verkkoyhteys 166

HP:n yleistulostinohjaimet 39

HP-apuohjelma 52

HP-apuohjelma, Macintosh 52

HP Easy Color

käyttäminen 159

poistaminen käytöstä 159

HP ePrint

kuvaus 45, 53

HP ePrint, käyttäminen 135

HP Jetdirect -tulostuspalvelin

sisältävät mallit 2

HP Printer Utility 52

FIWW

Hakemisto

245

background image

HP Tough -paperi 153

HP-UX-ohjelmisto 46

HP Web Jetadmin 45, 171

HP Web Services, käyttöönotto

135

HP-verkkopalvelut

käyttöönotto 169

huijausten vastainen Web-sivusto

102

Huolto-valikko, ohjauspaneeli 36

huomautukset iii

Huomio-valo

sijainti 10

hälytykset, sähköposti 53

hävittäminen, käyttöiän ylittäneet

237

I

ilmankosteusvaatimukset 232

Internet Explorer, tuetut versiot

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

IP-osoitteen

määrittäminen 66

IPsec 172

IPsec (IP Security) 172

IPv4-osoite 68

IPv6-osoite 69

J

Japanin VCCI-ilmoitus 241

Jetadmin, HP Web 45, 171

Jetdirect-tulostuspalvelin

sisältävät mallit 2

tuotenumero 215

järjestelmävaatimukset

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

K

kaapeli, USB

osanumero 215

kaksipuoliasetukset, muuttaminen

70

kaksipuolinen tulostaminen

asetukset (Windows) 127

paperin lisäyssuunta 88

kaksipuolinen tulostaminen

(kaksipuolinen tulostus)

ottaminen käyttöön (Mac) 53

kaksipuolinen tulostaminen

(molemminpuolinen)

asetukset (Windows) 127

kaksipuolinen tulostus

(kaksipuolinen tulostaminen)

ottaminen käyttöön (Mac) 53

kaksipuolisen tulostuksen kohdistus

määrittäminen 153

kaksipuolistulostus

ottaminen käyttöön (Mac) 53

Kalibrointi/Puhdistus-valikko,

ohjauspaneeli 35

kalvojen automaattinen

tunnistaminen 94

kalvot

tulostaminen (Windows) 138

Kanadan DOC-säädökset 241

kannet, paikantaminen 6

kansilehdet

tulostaminen (Macintosh) 56

kansisivut

tulostaminen eri paperille

(Windows) 141

kartat, tulostaminen 153

kasetit

kierrätys 102, 235

muut kuin HP:n 102

säilytys 102

takuu 220

vaihtaminen 103

kasetit, tulostus-

tila Macintoshissa 59

tuotenumerot 215

kierrätys 4, 235

HP:n tulostustarvikkeiden

palautus- ja kierrätysohjelma

236

kiiltävä paperi, tuettu 152

kiinnitysyksikkö

tukokset 190

kiintolevyt

salatut 172

Kirjaudu-valikko 13

kirjekuoret

lisäyssuunta 88

lisääminen lokeroon 1 81

kirjelomake

tulostaminen (Windows) 136

kokoonpanot, mallit 2

kopiot

määrän muuttaminen

(Windows) 122

Korean EMC-lausunto 242

kuva- ja tekstinäyttö,

ohjauspaneeli 10

kyltit, tulostaminen 153

kytkeminen

USB-muisti Mac-

käyttöjärjestelmässä 48

USB-muisti Windowsissa 63

käyttäjänimet

määrittäminen tallennetuille töille

(Windows) 151

käyttöiän ylittäneiden

hävittäminen 237

käyttöjärjestelmät, tuetut 38, 48

käyttöoikeus, ohjelmisto 223

käyttöympäristön tiedot 232

käytönaikainen ohje,

ohjauspaneeli 10

kääntöyksikkö

sijainti 6

L

laiteohjelmisto

päivitys, Mac 52

laitetiedot 1

laitteen tila

Macintoshin Palvelut-välilehti

59

laserturvallisuussäännökset 241,

242

lepotila

käyttöön ottaminen 175

käytöstä poistaminen 175

lepotilan ajoitus

käyttöönotto 176

poistaminen käytöstä 176

Lepotilan ajoitus

määrittäminen 176

lepotilan viive

käyttöön ottaminen 176

käytöstä poistaminen 176

lepotilapainike 10

lihotus 158

liitettävyys

ongelmanratkaisu 207

liitäntäportit

sijainti 7, 8

246

Hakemisto

FIWW

background image

Linux-ohjelmisto 46

lisävarusteet

osanumerot 215

tilaaminen 214

lisääminen

lokero 2 83

lokero 1

kapasiteetti 80

tukokset 188

tulostaminen molemmille

puolille 57

lokero 2

tukokset 190

lokero 3

tukokset 194

Lokeroiden hallinta -valikko,

ohjauspaneeli 28

lokerot

kalvojen automaattinen

tunnistaminen 94

kapasiteetti 80

laitteessa olevat 2

Macintosh-asetukset 53

määrittäminen 93

paperin suunta 88

sijainti 6

tulostaminen molemmille

puolille 57

täyttäminen 81

valitseminen (Windows) 127

lokerot, tulostus

kapasiteetti 80

Lokerot-valikko, ohjauspaneeli 18

lomake

tulostaminen (Windows) 136

luja paperi 153

lämpötilavaatimukset 232

M

Mac

ohjelmisto 52

ohjelmiston poistaminen 51

ongelmat, vianmääritys 211

paperityyppien ja -kokojen

muuttaminen 55

Macintosh

asiakirjan koon muuttaminen

55

HP Printer Utility 52

ohjaimen asetukset 51, 56

tuetut käyttöjärjestelmät 48

tuki 228

Macintosh-ohjaimen asetukset

mukautettu paperikoko 55

Palvelut-välilehti 59

Työn säilytys 58

vesileimat 56

mallit, ominaisuudet 2

markkinointimateriaalit

tulostaminen 152

materiaali 71

mukautettu koko, Macintosh-

asetukset 55

tuetut koot 75

Material Safety Data Sheet (MSDS)

(Käyttöturvallisuustiedote) 238

merkintunnistusohjelmisto (SAPx)

46

merkintätavat, oppaan iii

molemmat puolet, tulostaminen

ottaminen käyttöön (Mac) 53

molemmille puolille tulostaminen

asetukset (Windows) 127

molemminpuolinen tulostaminen

paperin lisäyssuunta 88

molemminpuolinen tulostaminen

(kaksipuolinen tulostus)

Mac 57

monisivutulostus

valitseminen (Windows) 130

muiden linkkien luettelo

HP:n sulautettu Web-palvelin

170

muisti

laitteessa oleva 2, 52

tarvikevirheet 110

muistisiru, tulostuskasetti

kuvaus 222

muistutukset iii

mukautetut paperikokoasetukset

Macintosh 55

mukautetut tulostusasetukset

(Windows) 122

muut kuin HP:n tarvikkeet 102

määrittäminen

IP-osoite 66

N

n/sivu-tulostus 57

Netscape Navigator, tuetut versiot

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

Neutraali harmaa 158

nimet, työ

määrittäminen (Windows) 151

Nollaus-painike 10

nopeuden tai virrankulutuksen

optimoiminen 175

näppäimet, ohjauspaneelin

sijainti 10

Näyttöasetukset-valikko,

ohjauspaneeli 26

O

ohjaimet

asetukset (Macintosh) 56

asetukset (Windows) 121

asetusten muuttaminen

(Macintosh) 51

asetusten muuttaminen

(Windows) 41

esiasetukset (Macintosh) 56

paperityypit 78

paperityyppien ja -kokojen

muuttaminen 74

tuetut (Windows) 38

yleiset 39

ohjain

asetukset 41

ohjainkorttipaikka

suojaus 174

ohjauspaneeli

asetukset 41, 51

Hallinta-valikko 19

Huolto-valikko 36

Kalibrointi/Puhdistus-valikko

35

Lokeroiden hallinta -valikko 28

Lokerot-valikko 18

merkkivalot 10

Näyttöasetukset-valikko 26

ohje 10

painikkeet 10

puhdistussivu, tulostaminen

177

Raportit-valikko 19

sijainti 6

suojaus 174

Tarvikkeet-valikko 16

FIWW

Hakemisto

247

background image

Tarvikkeiden hallinta -valikko

26

Tulostusasetukset-valikko 24,

25

USB-laitteiston päivitys -valikko

36

Varmuuskopioi/palauta-

valikko 35

Verkkoasetukset-valikko 28

Vianmääritys-valikko 33

viestityypit 184

Yleisasetukset-valikko 19

ohjauspaneelin valikot

Avaa USB-laitteesta -asetukset

24

Hae työ laitteen muistista 15

Hae työ USB-laitteesta 14

Kirjaudu 13

ohje

tulostusasetukset (Windows)

122

ohje, ohjauspaneeli 10

ohjeet

käyttäminen 180

ohjelman poistaminen

Macintoshissa 51

ohjelmisto

asentaminen, kiinteät verkot

67

asentaminen, USB-liitännät 63

asetukset 41, 51

HP Printer Utility 52

HP Web Jetadmin 45

Mac 52

ohjelmiston

käyttöoikeussopimus 223

ongelmat 209

poistaminen, Macintosh 51

poistaminen Windowsissa 44

sulautettu Web-palvelin 45

tuetut käyttöjärjestelmät 38,

48

ohjelmiston poistaminen

Macintoshissa 51

oikea alaluukku

tukokset 194

oikea luukku

tukokset 190

oletusyhdyskäytävä,

määrittäminen 68

ominaisuudet 2

ongelmanratkaisu

sähköpostihälytykset 53

viestityypit 184

ongelmien ratkaiseminen

ei vastetta 204

hidas vaste 204

online-tuki 228

oppaan merkintätavat iii

P

painikkeet, ohjauspaneelin

sijainti 10

Palvelut-välilehti

Macintosh 59

paperi

ensimmäinen ja viimeinen sivu,

eri paperin käyttäminen 141

ensimmäinen sivu 56

kannet, eri paperin

käyttäminen 141

lisäyssuunta 88

lisääminen 81

lisääminen lokeroon 3 86

mukautettu koko, Macintosh-

asetukset 55

sivuja arkille 57

tuetut koot 75

tuetut tyypit 78

tukokset 185

tulostaminen esipainetulle

kirjelomakkeelle tai lomakkeille

(Windows) 136

valitseminen 200

paperi, erikois-

tulostaminen (Windows) 138

paperi, tilaaminen 214

paperikoko

muuttaminen 74

paperikoot

mukautetun valitseminen 126

valitseminen 126

paperin lisääminen 81

paperin poimintaongelmat

ratkaiseminen 185

paperityypit

muuttaminen 74

valitseminen 127

paperityyppi

muuttaminen 198

PCL-ohjaimet 38

yleinen 39

peruuttaminen

tulostustyö 55

pikakopiotyöt

tallentaminen (Windows) 150

pikavalinnat (Windows)

käyttö 122

luominen 124

poistaminen

tallennetut työt 149

poista työtiedot

turvallisuus 173

portit

sijainti 8

PostScript-tulostinkuvaustiedostot

(PPD)

sisältyvät 52

PS-emulointiohjaimet 38

puhdistaminen

laite 177

paperirata 177, 201

pystysuunta

valitseminen, Windows 132

Pysäytys-painike 10

päälle/pois-kytkin, sijainti 6

R

rajoitukset 237

Raportit-valikko, ohjauspaneeli 19

ratkaiseminen

suoran yhteyden ongelmat

207

USB-pikatulostuksen ongelmat

205

verkko-ongelmat 207

reunojen hallinta 158

S

selainvaatimukset

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

sivuja arkilla

valitseminen (Windows) 130

sivuja arkille 57

sivukoot

asiakirjojen skaalaaminen

vastaavaksi (Windows) 143

skaalatut asiakirjat

Macintosh 55

248

Hakemisto

FIWW

background image

Solaris-ohjelmisto 46

sulautettu Web-palvelin (EWS)

ominaisuudet 166

salasanojen määrittäminen

172

verkkoyhteys 166

suojaa tallennetut tiedot

turvallisuus 173

suojaus

salattu kiintolevy 172

suojausasetukset

HP:n sulautettu Web-palvelin

169

suojauslukitus

sijainti 7

suojaustoiminnot 65

Suomea koskeva

laserturvallisuuslauseke 242

suunta

paperi, lisättäessä 88

valitseminen, Windows 132

sähkölaitetiedot 231

sähköpostihälytykset 53

säilytys

tulostuskasetit 102

säilytys, työ

asetusten määrittäminen

(Windows) 149

käytettävissä olevat tilat 146

säilytys, työn

Macintosh-asetukset 53, 58

säädöstiedot

tuotteen ympäristöystävällisyys

235

säästöasetukset 175

T

takatulostuslokero

sijainti 6

takuu

Customer Self Repair -palvelu

227

käyttöoikeus 223

tulostuskasetit 220

tuote 218

tallennetut työt

ilmoituksen vastaanottaminen

tulostamisesta (Windows)

151

käyttäjänimien määrittäminen

(Windows) 151

luominen (Windows) 147

nimien määrittäminen

(Windows) 151

poistaminen 149

suojaus 173

tulostaminen 148

tallennus, työ

asetusten määrittäminen

(Windows) 149

tallentaminen, työ

käytettävissä olevat tilat 146

tarkista ja säilytä

valitseminen (Windows) 149

tarkkuus

valitseminen (Windows) 127

tarrat

tulostaminen (Windows) 138

tarvikkeen tila, Palvelut-välilehti

Macintosh 59

tarvikkeet

kierrätys 102, 235

muistivirheet 110

muut kuin HP:n 102

tila, tarkasteleminen HP-

apuohjelmalla 52

tilaaminen 214

tulostuskasettien vaihtaminen

103

tuotenumerot 215

väärennös 102

Tarvikkeet-valikko, ohjauspaneeli

16

Tarvikkeiden hallinta -valikko,

ohjauspaneeli 26

tarvikkeiden kierrätys 102

tarvikkeiden tilasivu

tulostaminen 110

TCP/IP

IPv4-parametrien määrittäminen

manuaalisesti 68

IPv6-parametrien määrittäminen

manuaalisesti 69

tehdasasetusten palauttaminen

183

tekninen tuki

online 228

tekniset tiedot 229

käyttöympäristö 232

sähkö ja äänet 231

tiedostojen siirtäminen, Macintosh

52

tietosivut

HP:n sulautettu Web-palvelin

167

tulostaminen ja

tarkasteleminen 164

tila

HP-apuohjelma, Macintosh 52

Macintoshin Palvelut-välilehti

59

viestityypit 184

tilaaminen

osanumerot 215

tarvikkeet ja lisävarusteet 214

Tila-painike 10

toistuvat viat, vianmääritys 109

tuettu materiaali 75

tuki

online 228

tukokset

kiinnitysyksikkö 190

lokero 1 188

lokero 2 190

lokero 3 194

oikea alaluukku 194

oikea luukku 190

selvittäminen 196

syyt 185

tulostelokero 188

tulostaminen

asetukset (Macintosh) 56

asetukset (Windows) 121

tallennetut työt 148

töiden peruuttaminen 120

USB-muistilaitteista 154

tulostaminen lokerosta 2 83

Tulosta-välilehti

HP:n sulautettu Web-palvelin

168

tulostelokero

tukokset 188

tulostinohjaimet

valitseminen 202

tulostinohjaimet (Macintosh)

asetukset 56

asetusten muuttaminen 51

FIWW

Hakemisto

249

background image

tulostinohjaimet (Windows)

asetukset 121

asetusten muuttaminen 41

tuetut 38

tulostinohjainten avaaminen

(Windows) 121

Tulostusasetukset-valikko,

ohjauspaneeli 24, 25

tulostuskasetit

kierrätys 102, 235

muistisirut 222

muut kuin HP:n 102

säilytys 102

takuu 220

tarkistus vaurioiden varalta

108

tila Macintoshissa 59

tuotenumerot 215

vaihtaminen 103

tulostuskasettien vaihtaminen 103

tulostuslaatu

parantaminen 198

parantaminen (Windows) 126

tulostusmateriaali

ensimmäinen sivu 56

lisääminen lokeroon 1 81

sivuja arkille 57

tulostuspalvelin

tuotenumero 215

tulostustehtävät 119

tulostustyö

peruuttaminen 55

tulostustyöt

pysyvien henkilökohtaisten

kopioiden tallentaminen

(Windows) 150

pysyvien kopioiden

tallentaminen (Windows)

150

tallentaminen tilapäisesti

(Windows) 149

tilapäisten kopioiden

tallentaminen (Windows)

150

tulostustöiden hallinta 94

tulostustöiden peruuttaminen. 120

tulostustöiden pysäyttäminen 120

tuote ei sisällä elohopeaa 237

tuotemääritykset 229

tuotenumerot

tulostuskasetit 215

tuotteen ympäristöystävällisyys

235

turvallisuustiedotteet 241, 242

työn säilytys

asetusten määrittäminen

(Windows) 149

käytettävissä olevat tilat 146

Macintosh-asetukset 58

työt

Macintosh-asetukset 53

työt, tallennetut

ilmoituksen vastaanottaminen

tulostamisesta (Windows)

151

käyttäjänimien määrittäminen

(Windows) 151

luominen (Windows) 147

nimien määrittäminen

(Windows) 151

poistaminen 149

tulostaminen 148

työt, tulostus

pysyvien henkilökohtaisten

kopioiden tallentaminen

(Windows) 150

pysyvien kopioiden

tallentaminen (Windows)

150

tallentaminen tilapäisesti

(Windows) 149

tilapäisten kopioiden

tallentaminen (Windows)

150

tärkeys, asetukset 41, 51

täyttäminen

lokero 1 81

töiden tallennus

asetusten määrittäminen

(Windows) 149

töiden tallentaminen

asetusten määrittäminen

(Windows) 149

pysyvät henkilökohtaiset kopiot

(Windows) 150

pysyvät kopiot (Windows) 150

tarkista ja säilytä (Windows)

149

tilapäiset henkilökohtaiset työt

(Windows) 149

tilapäiset kopiot (Windows)

150

Windowsissa 147

U

UNIX-ohjelmisto 46

USB-kokoonpano, Mac 48

USB-kokoonpano, Windows 63

USB-laitteiston päivitys -valikko,

ohjauspaneeli 36

USB-muistilaitteet

tulostaminen 154

USB-pikatulostus 154

useita sivuja arkilla

tulostaminen (Windows) 130

useita sivuja arkille 57

V

vaakasuunta

valitseminen, Windows 132

vakiotulostelokero

sijainti 6

Valikko-painike 10

valikot, ohjauspaneeli

Avaa USB-laitteesta -asetukset

24

Hae työ laitteen muistista 15

Hae työ USB-laitteesta 14

Hallinta 19

Huolto 36

Kalibrointi/Puhdistus 35

Kirjaudu 13

Lokeroiden hallinta 28

Lokerot 18

Näyttöasetukset 26

Raportit 19

Tarvikkeet 16

Tarvikkeiden hallinta 26

Tulostusasetukset 24, 25

USB-laitteiston päivitys 36

Varmuuskopioi/palauta 35

Verkkoasetukset 28

Vianmääritys 33

Yleisasetukset 19

Valmis-valo

sijainti 10

valot

ohjauspaneeli 10

250

Hakemisto

FIWW

background image

Varmuuskopioi/palauta-valikko,

ohjauspaneeli 35

varoitukset iii

verkko

asetukset, muuttaminen 68

asetukset, tarkasteleminen 68

salasana, asettaminen 68

salasana, vaihtaminen 68

verkkoasetukset

HP:n sulautettu Web-palvelin

170

Verkkoasetukset-valikko,

ohjauspaneeli 28

verkkoselainvaatimukset

HP:n sulautettu Web-palvelin

166

verkon hallinta 68

verkot

aliverkon peite 68

HP Web Jetadmin 171

IPv4-osoite 68

IPv6-osoite 69

määrittäminen 64

oletusyhdyskäytävä 68

suojaus 65

tuetut yhteyskäytännöt 64

tulostuspalvelimet sisältyvät 2

verkot, kiinteät

laitteen asentaminen, Mac 49

laitteen asentaminen,

Windows 66

vesileimat 56

lisääminen (Windows) 144

vianmääritykset

tukokset 185

vianmääritys

Mac-ongelmat 211

ohjauspaneelin ilmoitukset

184

paperinsyötön ongelmat 185

suoran yhteyden ongelmat

207

toistuvat virheet 109

USB-pikatulostuksen ongelmat

205

verkko-ongelmat 207

Windows-ongelmat 209

vianmääritystyökalut

HP:n sulautettu Web-palvelin

169

puhdistussivu 177

Vianmääritys-valikko,

ohjauspaneeli 33

viat, toistuvat 109

viestit

sähköpostihälytykset 53

tyypit 184

vihjeet iii

vihkot

luominen (Windows) 145

viimeinen sivu

tulostaminen eri paperille

(Windows) 141

viivain, toistuvat viat 109

virheet

ohjelmisto 209

virheilmoitukset

ohjauspaneeli 184

sähköpostihälytykset 53

tyypit 184

virta

kulutus 231

virtakytkin, sijainti 6

virtaliitäntä

sijainti 7

väri

käyttäminen 155

mallikirjojen täsmäytys 160

Neutraali harmaa 158

Pantone®-täsmäytys 161

puolisävyasetukset 158

reunojen hallinta 158

säätäminen 156

tulostaminen harmaasävyisenä

(Windows) 136

tulostettuna ja näytöllä 160

täsmäytys 160

värinäytteiden tulostaminen

161

väriaineen keräysyksikkö

vaihtaminen 105

väriainekasetit. Katso tulostuskasetit

väriasetukset

HP EasyColor (Windows) 159

määrittäminen (Windows) 133

säätäminen 199

värin

hallinta 155

Väri-välilehden asetukset 59

väärennettyjen tarvikkeiden

ilmianto 102

väärennetyt tarvikkeet 102

W

Web-sivustot

asiakastuki 228

HP Web Jetadmin, lataaminen

171

Käyttöturvallisuustiedot (Material

Safety Data Sheet, MSDS)

238

Macintosh-asiakastuki 228

vihjeraportit 102

yleistulostinohjain 39

Web-tulostus

HP ePrint 45, 53

Windows

ohjainasetukset 41

tuetut käyttöjärjestelmät 38

tuetut ohjaimet 38

yleistulostinohjain 39

Windows-ohjelmiston asennuksen

poistaminen 44

Windows-ohjelmiston

poistaminen 44

Y

yhdyskäytävä, oletuksen

määrittäminen 68

yhteyskäytännöt, verkko 64

yhteysnopeuden asetukset 70

yleinen kokoonpano

HP:n sulautettu Web-palvelin

167

Yleisasetukset-valikko,

ohjauspaneeli 19

yleistulostinohjaimet 39

ympäristö, tiedot 232

ympäristöä suojelevat

ominaisuudet 4

yritysgrafiikka

tulostaminen 152

Ä

äänitasotiedot 231

FIWW

Hakemisto

251

background image

252

Hakemisto

FIWW

background image
background image

*CF079-90911*

*CF079-90911*

CF079-90911