HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series ohje

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Käyttöopas

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen, sovittaminen

tai kääntäminen on kiellettyä, paitsi

tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: CF079-90911

Edition 2, 9/2011

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

ja

PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporatedin tavaramerkkejä.

Corel® on Corel Corporation tai Corel

Corporation Limited -yhtiön rekisteröity

tavaramerkki.

Intel® Core™ on Intel Corporationin

tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa

maissa/muilla alueilla.

Java™ on Sun Microsystems, Inc.:n

tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

ENERGY STAR

®

ja ENERGY STAR

®

-merkki

ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä merkkejä.

background image

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

VIHJE:

Vihjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä tai pikatoimintoja.

HUOMAUTUS:

Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, jotka selittävät käsitteen tai neuvovat tehtävän

suorittamisessa.

VAROITUS:

Varoituksissa on ohjeita, joita on noudatettava tietojen katoamisen tai laitteen

vaurioitumisen estämiseksi.

VAARA

Vaara-kohdissa on ohjeita, joita on noudatettava henkilövahinkojen, suurten tietomäärien

katoamisen tai laitteen vakavan vaurioitumisen estämiseksi.

FIWW

iii

background image

iv

Tässä oppaassa käytettyjä merkintätapoja

FIWW

background image

Sisällysluettelo

1 Laitteen perusominaisuudet .............................................................................................. 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2
Ympäristöä suojelevat ominaisuudet ........................................................................................... 4
Helppokäyttötoiminnot .............................................................................................................. 5
Tuotteen kuvat ......................................................................................................................... 6

Laite edestä .............................................................................................................. 6
Laite takaa ............................................................................................................... 7
Liitäntäportit ............................................................................................................. 8
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti ......................................................................... 8

2 Ohjauspaneelin valikot ..................................................................................................... 9

Ohjauspaneelin sisältö ........................................................................................................... 10

Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................... 10

Ohjauspaneelin valikot ........................................................................................................... 12
Kirjaudu -valikko .................................................................................................................... 13
Hae työ USB-laitteesta -valikko ................................................................................................. 14
Hae työ laitteen muistista -valikko ............................................................................................. 15
Tarvikkeet-valikko ................................................................................................................... 16
Lokerot-valikko ....................................................................................................................... 18
Hallinta-valikko ...................................................................................................................... 19

Raportit-valikko ....................................................................................................... 19
Yleisasetukset -valikko .............................................................................................. 19
Avaa USB-laitteesta -asetukset -valikko ....................................................................... 24
Yleiset Tulostusasetukset -valikko ................................................................................ 24
Oletustulostusasetukset-valikko .................................................................................. 25
Näyttöasetukset-valikko ............................................................................................ 26
Tarvikkeiden hallinta -valikko .................................................................................... 26
Lokeroiden hallinta -valikko ...................................................................................... 28
Verkkoasetukset-valikko ............................................................................................ 28

Vianmääritys-valikko ............................................................................................................... 33
Laitteen huolto -valikko ............................................................................................................ 35

FIWW

v

background image

Varmuuskopiointi/Palautus -valikko ........................................................................... 35
Kalibrointi/puhdistus -valikko .................................................................................... 35
Laiteohjelmiston USB-päivitys -valikko ......................................................................... 36
Huolto-valikko ......................................................................................................... 36

3 Windows-ohjelmia ......................................................................................................... 37

Tuetut Windows-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ................................................................. 38
Valitse oikea Windows-tulostinohjain ........................................................................................ 39

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 39

UPD-asennustilas ...................................................................................... 40

Tulostustyöasetusten muuttaminen Windowsissa ......................................................................... 41

Tulostusasetusten tärkeys Windowsissa ...................................................................... 41
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 41
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 42
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 42

Tulostinohjaimen poistaminen Windowsissa .............................................................................. 44
Windows-apuohjelmat ............................................................................................................ 45

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 45
HP:n sulautettu Web-palvelin .................................................................................... 45
HP ePrint ................................................................................................................ 45

Muiden käyttöjärjestelmien ohjelmistot ...................................................................................... 46

4 Laitteen käyttäminen Macintoshissa ............................................................................... 47

Macintosh-ohjelmisto .............................................................................................................. 48

Tuetut Mac-käyttöjärjestelmät ja -tulostinohjaimet ......................................................... 48
Ohjelmiston asennus Macintosh-käyttöjärjestelmissä .................................................... 48

Ohjelmiston asennus suoraan laitteeseen liitettyihin Macintosh-
tietokoneisiin ........................................................................................... 48
Ohjelmiston asennus kiinteässä verkossa olevaan Macintosh-
tietokoneeseen ......................................................................................... 49

IP-osoitteen määrittäminen .......................................................... 49
Ohjelmiston asentaminen ........................................................... 50

Tulostinohjaimen poistaminen Mac-käyttöjärjestelmissä ................................................ 51
Tulostustyöasetusten muuttaminen Macissa ................................................................. 51

Tulostusasetusten tärkeys Macissa ............................................................... 51
Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen
saakka .................................................................................................... 51
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen ..................................... 51
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................. 52

Macintosh-tietokoneiden ohjelmisto ............................................................................ 52

HP-tulostinapuohjelma Macintoshiin ............................................................ 52

vi

FIWW

background image

HP Printer Utility -ohjelman käynnistäminen ................................... 52
HP Printer Utility -ohjelman toiminnot ............................................ 52

Macintosh-apuohjelmat ............................................................................................ 53

HP:n sulautettu Web-palvelin ..................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Tulostuksen perustehtävät Mac-käyttöjärjestelmässä .................................................................... 55

Tulostustyön peruuttaminen Macintosh-tietokoneessa .................................................... 55
Paperikoon ja -tyypin vaihtaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ......................................... 55
Dokumenttien koon muuttaminen tai mukautetun paperikoon käyttäminen
Macintoshissa ......................................................................................................... 55
Tulostuksen esiasetusten luominen ja käyttäminen Macintoshissa ................................... 56
Kansilehden tulostaminen Macintoshissa .................................................................... 56
Vesileimojen käyttäminen Macintoshissa .................................................................... 56
Useiden sivujen tulostaminen yhdelle paperiarkille Macintoshissa .................................. 57
Tulostaminen sivun molemmille puolille (kaksipuolinen tulostus) Macintoshissa ................. 57
Töiden tallentaminen Macintoshissa ........................................................................... 58
Väriasetusten määrittäminen Macintoshissa ................................................................ 59
Palvelut-valikon käyttäminen Macintoshissa ................................................................. 59

Mac-tietokoneen ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 60

5 Laitteen liittäminen Windows-käyttöjärjestelmässä ......................................................... 61

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus .......................................................................... 62
USB-muistin kytkeminen ........................................................................................................... 63

CD-asennus ............................................................................................................ 63

Kytkeminen verkkoon Windowsissa .......................................................................................... 64

Tuetut verkkoyhteyskäytännöt .................................................................................... 64
Laitteen asentaminen kiinteään verkkoon Windowsissa ................................................ 66

IP-osoitteen määrittäminen ......................................................................... 66
Ohjelmiston asentaminen .......................................................................... 67

Verkkoasetusten määrittäminen Windowsissa ............................................................. 68

Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ......................................... 68
Verkkosalasanan asettaminen tai muuttaminen ............................................. 68
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ................. 68
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ....... 69
Yhteyden nopeus- ja kaksisuuntaisuusasetukset ............................................. 70

6 Paperi ja materiaali ........................................................................................................ 71

Paperinkäyttö ........................................................................................................................ 72

Erikoispaperiohjeet .................................................................................................. 72

Tulostinohjaimen asetusten muuttaminen paperityypin ja -koon mukaiseksi Windowsissa ................. 74

FIWW

vii

background image

Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 75
Tuetut paperityypit .................................................................................................................. 78
Lokerojen kapasiteetti ............................................................................................................. 80
Paperin lisääminen lokeroihin .................................................................................................. 81

Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 81

Kirjekuorten tulostaminen .......................................................................... 82

Lokeron 2 täyttäminen ............................................................................................. 83
Täytä valinnainen 500 paperiarkin ja paksujen materiaalien lokero (lokero 3) ............... 84

Vakiokokoisen paperin lisääminen lokeroon 3 ............................................ 85
Mukautetun paperikoon lisääminen lokeroon 3 ............................................ 86

Paperin suunta lokeroissa ......................................................................................... 88

Lokero 1 ................................................................................................. 89
Lokero 2 tai valinnainen lokero 3 ............................................................... 91

Lokeroiden määrittäminen ....................................................................................................... 93

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä ................................................. 93
Lokeron määrittäminen tulostustyön asetusten mukaan .................................................. 93
Lokeron määritys ohjauspaneelissa ............................................................................ 93
Kalvojen automaattinen tunnistaminen (automaattinen tunnistustila) ................................ 94

Automaattitunnistusasetukset ...................................................................... 94

Paperin valitseminen lähteen, tyypin tai koon perusteella .............................................. 94

Lähde ..................................................................................................... 95
Tyyppi ja koko ......................................................................................... 95

7 Tulostuskasetit, väriaineen keräysyksikkö ja muut tarvikkeet ........................................ 97

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus .......................................................................... 98
Tarviketiedot .......................................................................................................................... 99
Tarvikenäkymät .................................................................................................................... 100

Tulostuskasettinäkymät ........................................................................................... 100

Tulostuskasettien hallinta ....................................................................................................... 101

Tulostuskasettiasetusten muuttaminen ....................................................................... 101

Tulostus, kun tulostuskasetin käyttöikä on lopussa tai lähes lopussa ............... 101
Hyvin vähissä -asetukset -vaihtoehdon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ohjauspaneelissa ....................................................................... 101

Tarvikkeiden varastointi ja kierrättäminen ................................................................. 102

Tarvikkeiden kierrättäminen ..................................................................... 102
Tulostuskasetin säilyttäminen .................................................................... 102
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ................................................................... 102

HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ................................................................ 102

Vaihtamisohjeet ................................................................................................................... 103

Tulostuskasetin vaihtaminen .................................................................................... 103
Väriaineen keräysyksikön vaihtaminen ..................................................................... 105

viii

FIWW

background image

Tarvikeongelmien ratkaiseminen ............................................................................................ 108

Tulostuskasettien tarkistaminen ................................................................................ 108

Tarkista tulostuskasetti vaurioiden varalta .................................................. 108
Toistuvat jäljet ........................................................................................ 109
Tulosta tarvikkeiden tilasivu ..................................................................... 110

Ohjauspaneelin tarvikeilmoitusten tulkitseminen ........................................................ 110

10.XX.YY Tarvikkeen muistivirhe .............................................................. 110
Keltainen kasetti hyvin vähissä ................................................................. 111
Keltainen kasetti vähissä ......................................................................... 111
Kiinnitysyksikkö hyvin vähissä .................................................................. 111
Kiinnitysyksikkö vähissä .......................................................................... 111
Käytetty tarvike vähissä ........................................................................... 112
Magenta kasetti hyvin vähissä ................................................................. 112
Magenta kasetti vähissä .......................................................................... 112
Musta kasetti hyvin vähissä ..................................................................... 112
Musta kasetti vähissä .............................................................................. 113
Syaani kasetti hyvin vähissä .................................................................... 113
Syaani kasetti vähissä ............................................................................. 113
Tarvikkeet er. vähissä ............................................................................. 114
Tarvikkeet vähissä .................................................................................. 114
Tarvikkeet väärässä asennossa ................................................................ 114
Vaihda <väri> tulostuskasetti ................................................................... 115
Vaihda kiinnitysyksikkö ........................................................................... 115
Vaihda tarvikkeet ................................................................................... 115
Vaihda väriaineen keräyspullo ................................................................. 116
Vaihda väriaineen keräyspullo ................................................................. 116
Väriaineen keräyspullo lähes täynnä ........................................................ 116
Väärä kasetti <värikasetin> paikalla ......................................................... 117
Väärä tarvike asennettu .......................................................................... 117
Yhteensopimaton <väri> kasetti ............................................................... 117
Yhteensopimaton kiinnitysyksikkö ............................................................. 117

8 Tulostustehtävät ........................................................................................................... 119

Tulostustyön peruuttaminen Windowsissa ................................................................................ 120
Tulostuksen perustehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä ........................................................... 121

Tulostinohjaimen avaaminen Windowsissa ............................................................... 121
Tulostusasetusten ohjeet Windowsissa ...................................................................... 122
Tulostettavien kopioiden määrän muuttaminen Windowsissa ...................................... 122
Valitse Windowsissa uudelleen käytettävät mukautetun tulostuksen asetukset ................. 122

Käytä tulostuksen pikavalintaa Windowsissa ............................................. 122
Tulostuksen pikavalintojen luominen .......................................................... 124

FIWW

ix

background image

Tulostuslaadun parantaminen Windowsissa .............................................................. 126

Paperikoon valitseminen Windowsissa ...................................................... 126
Mukautetun paperikoon valitseminen Windowsissa .................................... 126
Paperityypin valitseminen Windowsissa .................................................... 127
Paperilokeron valitseminen Windowsissa .................................................. 127
Tulostustarkkuuden valitseminen ............................................................... 127

Molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen Windowsissa .................................. 127

Manuaalinen molemmille puolille (kaksipuolisesti) tulostaminen
Windowsissa ......................................................................................... 127
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen Windowsissa ..................... 129

Useiden sivujen tulostaminen arkille Windowsissa ..................................................... 130
Sivun suunnan valitseminen Windowsissa ................................................................ 132
Väriasetusten määrittäminen Windowsissa ............................................................... 133

HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ....................................................................................... 135
Tulostuksen lisätehtävät Windows-käyttöjärjestelmässä .............................................................. 136

Värillisen tekstin tulostaminen mustana (harmaasävyssä) Windowsissa ......................... 136
Esipainetulle kirjelomakkeelle tai lomakkeille tulostaminen Windowsissa ...................... 136
Erikoispaperille, tarroille tai kalvoille tulostaminen Windowsissa ................................. 138
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille Windowsissa ...................... 141
Asiakirjan skaalaaminen sivulle sopivaksi Windowsissa ............................................. 143
Vesileiman lisääminen asiakirjaan Windowsissa ....................................................... 144
Vihkon luominen Windowsissa ............................................................................... 145
Työn säilytystoimintojen käyttäminen Windowsissa .................................................... 146

Tallennetun työn luominen Windowsissa ................................................... 147
Tallennetun työn tulostaminen .................................................................. 148
Tallennetun työn poistaminen ................................................................... 149
Töiden tallennusasetusten määrittäminen Windowsissa ............................... 149

Tulosta yksi kopio tarkistettavaksi ennen kaikkien kopioiden
tulostamista ............................................................................ 149
Yksityisen työn tallentaminen tilapäisesti laitteeseen ja tulostaminen
myöhemmin ............................................................................ 149
Työn tallentaminen tilapäisesti laitteeseen ................................... 150
Työn tallentaminen pysyvästi laitteeseen ..................................... 150
Pysyvästi tallennetun työn muuttaminen yksityiseksi niin, että sen
tulostus vaatii PIN-numeron ....................................................... 150
Ilmoituksen vastaanottaminen, kun tallennettu työ tulostetaan ........ 151
Tallennetun työn käyttäjänimen asettaminen ................................ 151
Tallennetun työn nimen määrittäminen ....................................... 151

Erikoistöiden tulostaminen Windowsissa .................................................................. 152

Yritysgrafiikan tai markkinointimateriaalin tulostaminen ............................... 152

Tuetut kiiltävät paperit .............................................................. 152

x

FIWW

background image

Kaksipuolisen tulostuksen kohdistuksen määrittäminen .................. 153

Säänkestävien karttojen ja ulkokylttien tulostaminen .................................... 153

Tuettu Tough-paperi ................................................................. 153

USB-pikatulostus ................................................................................................................... 154

9 Väri .............................................................................................................................. 155

Säädä väriä/väriasetuksia .................................................................................................... 156

Tulostustyön väriteeman muuttaminen ....................................................................... 156
Väriasetusten muuttaminen .................................................................................... 157
Manuaaliset väriasetukset ...................................................................................... 157

HP EasyColor -ohjelmiston käyttäminen ................................................................................... 159
Tietokoneen näytön värien täsmäyttäminen .............................................................................. 160

Värintäsmäytys mallikirjoihin .................................................................................. 160
Värinäytteiden tulostaminen .................................................................................... 161
PANTONE®-värintäsmäytys ................................................................................... 161

10 Hallinta ja ylläpito ...................................................................................................... 163

Tietosivujen tulostaminen ....................................................................................................... 164
HP:n sulautetun Web-palvelimen käyttäminen .......................................................................... 166

Avaa HP:n sulautettu Web-palvelin käyttämällä verkkoyhteyttä .................................... 166
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 167

Tiedot-välilehti ........................................................................................ 167
Yleiset-välilehti ....................................................................................... 167
Tulosta-välilehti ....................................................................................... 168
Vianmääritys-välilehti .............................................................................. 169
Suojaus-välilehti ..................................................................................... 169
HP:n Web-palvelut-välilehti ...................................................................... 169
Verkkoyhteydet-välilehti ........................................................................... 170
Muita linkkejä -luettelo ............................................................................ 170

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 171
Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 172

Turvallisuuslausunnot ............................................................................................. 172
IPsec (IP Security) .................................................................................................. 172
HP:n sulautetun Web-palvelimen suojaaminen .......................................................... 172
Salaustuki: HP:n nopeat salatut kiintolevyt (malleille, joissa salattu kiintolevy) ................ 172
Poista työtiedot ..................................................................................................... 173

Poista työtiedot ...................................................................................... 173
Käsitellyt tiedot ...................................................................................... 173

Tallennettujen töiden suojaus .................................................................................. 173
Ohjauspaneelin valikoiden lukitseminen ................................................................... 174
Ohjainkorttipaikan lukitseminen .............................................................................. 174

FIWW

xi

background image

Säästöasetukset ................................................................................................................... 175

Nopeuden tai virrankulutuksen optimoiminen ........................................................... 175
Virransäästötilat .................................................................................................... 175

Lepotilan käyttöön otto tai käytöstä poistaminen ......................................... 175
Lepotilan ajastimen määrittäminen ............................................................ 176
Lepotilan aikataulun määrittäminen .......................................................... 176

Laitteen puhdistaminen .......................................................................................................... 177

Paperiradan puhdistaminen .................................................................................... 177

Tuotepäivitykset ................................................................................................................... 178

11 Ongelmanratkaisu ..................................................................................................... 179

Ohjeet ................................................................................................................................ 180
Yleisten ongelmien ratkaiseminen -tarkistusluettelo .................................................................... 181

Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät .................................................................. 182

Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 183
Ohjauspaneelin ilmoitusten tulkitseminen ................................................................................. 184

Ohjauspaneelin ilmoitustyypit ................................................................................. 184
Ohjauspaneelin ilmoitukset ..................................................................................... 184

Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 185

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 185
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 185
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 185

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 187

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 187
Paperitukosten poistaminen tulostelokeroalueelta ....................................................... 188
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................................ 188
Lokeron 2 tukosten poistaminen .............................................................................. 190
Tukosten poistaminen oikeasta luukusta .................................................................... 190
Tukosten poistaminen valinnaisesta 500 paperiarkin ja paksujen materiaalien lokerosta
(lokero 3) ............................................................................................................. 194
Tukosten poistaminen oikeasta alaluukusta (lokero 3) ................................................. 194
Tukosselvityksen muuttaminen ................................................................................. 196

Paperin automaattinen syöttö ei toimi ..................................................................................... 197
Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 198

Käytä oikeaa paperityyppiasetusta tulostinohjaimessa ............................................... 198

Paperityyppiasetuksen muuttaminen Windows-käyttöjärjestelmässä .............. 198
Paperityyppiasetuksen muuttaminen Mac-käyttöjärjestelmässä ...................... 198

Säädä tulostinohjaimen väriasetuksia ...................................................................... 199

Tulostustyön väriteeman muuttaminen ........................................................ 199
Väriasetusten muuttaminen ..................................................................... 200

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................................ 200

xii

FIWW

background image

Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 201
Värien kohdistaminen kalibroimalla laite .................................................................. 201
Tulostuskasettien tarkistaminen ................................................................................ 202
Käytä tulostinohjainta, joka täyttää tulostustarpeesi parhaiten ..................................... 202

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 204

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 204
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 204

USB-pikatulostuksen ongelmien ratkaiseminen .......................................................................... 205

Avaa USB-laitteesta -asetukset -valikko ei avaudu, kun USB-laite asetetaan
paikalleen ............................................................................................................ 205
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-muistilaitteesta ............................................................. 205
Tulostettava tiedosto ei näy Avaa USB-muistitikulta -valikossa ...................................... 206

Liitäntäongelmien ratkaiseminen ............................................................................................ 207

Suoran yhteyden ongelmien ratkaiseminen ............................................................... 207
Verkko-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 207

Heikko fyysinen yhteys ............................................................................ 207
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ....................................... 207
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ......................................................... 208
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia ........... 208
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ....................... 208
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................. 208
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............. 208

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Windowsissa ...................................................... 209

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................... 209
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................. 209
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu .......................................................... 209

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen Macissa ............................................................. 211

Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa -luettelon laiteluettelossa. ................................... 211
Laiteohjain ei määritä automaattisesti Tulosta ja faksaa -luettelossa valittua laitetta. ....... 211
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 211
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa -luettelossa, kun
ohjain on valittu. ................................................................................................... 212
Käytät yleistä tulostinohjainta USB-yhteyden kanssa ................................................... 212

Liite A Tarvikkeet ja lisävarusteet .................................................................................... 213

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ..................................................................... 214
Osanumerot ........................................................................................................................ 215

Lisävarusteet ......................................................................................................... 215
Tulostuskasetit ja väriaineen keräysyksikkö ............................................................... 215
Kaapelit ja liittymät ............................................................................................... 215
Huoltopakkaukset .................................................................................................. 216

FIWW

xiii

background image

Liite B Huolto ja tuki ........................................................................................................ 217

Hewlett-Packardin rajoitetun takuun lauseke ............................................................................ 218
HP:n Premium Protection -takuu: LaserJet-tulostuskasetin rajoitettu takuu ....................................... 220
Color LaserJetin kiinnitysyksikön, väriaineen keräyspullon ja siirtoyksikön rajoitetun takuun
lausunto .............................................................................................................................. 221
Tulostuskasettiin tallennetut tiedot ........................................................................................... 222
Käyttöoikeussopimus ............................................................................................................ 223
OpenSSL ............................................................................................................................. 226
Customer Self Repair -takuupalvelu ......................................................................................... 227
Asiakastuki .......................................................................................................................... 228

Liite C Laitteen tekniset tiedot ........................................................................................... 229

Mitat .................................................................................................................................. 230
Virrankulutus, sähkötekniset tiedot ja äänipäästöt ..................................................................... 231
Käyttöympäristön vaatimukset ................................................................................................ 232

Liite D Säädöksiä koskevat tiedot .................................................................................... 233

FCC:n säännökset ................................................................................................................ 234
Tuotteen ympäristöystävällisyys .............................................................................................. 235

Ympäristönsuojelu ................................................................................................. 235
Otsonintuotanto .................................................................................................... 235
Tehonkulutus ......................................................................................................... 235
Paperinkulutus ...................................................................................................... 235
Muovit ................................................................................................................. 235
HP LaserJet -tulostustarvikkeet .................................................................................. 235
Palautus- ja kierrätysohjeet ..................................................................................... 236

Yhdysvallat ja Puerto Rico ....................................................................... 236

Usean kasetin palauttaminen .................................................... 236
Yhden kasetin palautus ............................................................ 236
Lähettäminen .......................................................................... 236

Palautukset muualla kuin Yhdysvalloissa .................................................... 237

Tulostusmateriaali .................................................................................................. 237
Rajoitukset ............................................................................................................ 237
Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin
alueella ................................................................................................................ 238
Kemikaalit ............................................................................................................ 238
Material Safety Data Sheet (MSDS) (Käyttöturvallisuustiedote) ..................................... 238
Lisätietoja ............................................................................................................. 238

Vaatimustenmukaisuusvakuutus .............................................................................................. 239
Turvallisuustiedotteet ............................................................................................................. 241

Laserturvallisuus .................................................................................................... 241

xiv

FIWW

background image

Kanadan DOC-säädökset ....................................................................................... 241
VCCI-ilmoitus (Japani) ............................................................................................ 241
Virtajohtoon liittyvät ohjeet ..................................................................................... 241
Virtajohtoa koskeva ilmoitus (Japani) ....................................................................... 241
EMC-lausunto (Korea) ............................................................................................ 242
Laser-ilmoitus Suomea varten .................................................................................. 242
GS-merkintä (Saksa) .............................................................................................. 242
Ainetaulukko (Kiina) .............................................................................................. 243
Vaarallisten aineiden rajoituksia koskeva ilmoitus (Turkki) ........................................... 243
RoHS-lausunto (Ukraina) ......................................................................................... 243

Hakemisto ........................................................................................................................ 245

FIWW

xv

background image

xvi

FIWW