HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Windows

background image

Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Windows

Prindiseadete muutused prioritiseeritakse sõltuvalt muutuste tegemise kohast:

MÄRKUS.

Käskude ja dialoogibokside nimed võivad varieeruda sõltuvalt tarkvaraprogrammist.

Dialoogiboks Page Setup (Lehekülje häälestus): Selle dialoogiboksi avamiseks klõpsake Page

Setup (Lehekülje häälestus) või analoogilisel käsul töötava programmi menüüs File (Fail). Siin

muudetud seaded alistavad mujal muudetud seaded.

Dialoogikast Print (Prindi): Klõpsake käsul Print (Prindi), Print Setup (Printimisseadistus) vms
menüüs File (Fail) programmis, millega töötate, et seda dialoogikasti avada. Seaded, mida
muudetakse dialoogikastis Print (Prindi), on tavaliselt väiksema tähtsusega ega kirjuta üle neid, mida

tehakse dialoogikastis Page Setup (Lehekülje seadistus).

Dialoogikast Printer Properties (Printimissuvandid) (printeridraiver): Klõpsake

Properties (Suvandid) dialoogikastis Print (Prindi), et printeridraiverit avada. Seaded, mida
muudetakse dialoogikastis Printer Properties (Printimissuvandid), ei kirjuta tavaliselt üle seadeid,

mida tehakse kusagil mujal printimistarkvaras. Suuremat osa printimissuvanditest saate muuta siin.

Printeridraiveri vaikeseaded: Printeridraiveri vaikeseaded määravad kõigis prinditöödes
kasutatavad seaded, kui just seadeid ei ole muudetud dialoogiboksides Page Setup (Lehekülje

häälestus) Print (Prindi) või Printer Properties (Printeri atribuudid).

Printeri juhtpaneeli seaded: Printeri juhtpaneeli seademuudatustel on madalam prioriteet kui

mujal tehtud muudatustel.