HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Käsitsi värvisuvandid

background image

Käsitsi värvisuvandid

Kasutage käsitsi värvisuvandeid Neutraalsete hallide, Pooltooni ja Servakontrolli teksti-,

graafika- ja fotosuvandite seadistamiseks

ETWW

Seadistage värv / värvi seaded

159

background image

Tabel 9-1

Käsitsi värvisuvandid

Seade kirjeldus

Seade suvandid

Serva reguleerimine

Säte Servekontroll määrab kindlaks serva
renderduse. Serva juhtimisel on kaks komponenti:
kohandatav pooltoonimine ja värvivastuvõtlikkus.
Kohandatav pooltoonimine suurendab servade
teravust. Värvivastuvõtlikkus vähendab värvitut valesti
registreerimist kattes servad kergelt külgmiste
objektidega.

Välja lülitab välja nii värvivastuvõtlikkuse kui ka kohandava
pooltoonimise.

Valgus seab katmise minimaalsele tasemele. Kohandatav
pooltoonimine on sisse lülitatud.

Tavaline seab ülekatte keskmisele tasemele. Kohandatav
pooltoonimine on sisse lülitatud.

Maksimum on ülekatmise agressiivseim seade. Kohandatav
pooltoonimine on sisse lülitatud.

Pooltoon

Pooltooni valikud mõjutavad väljundi värvide selgust
ja lahutust.

Sile annab paremaid tulemusi suurte lausprindipindade puhul ning
suurendab fotosid värviastenduste silumise abil. Valige see suvand,
kui esmatähtis on pindade ühtlane ja sujuv täitmine.

Üksikasi on kasulik teksti ja graafika puhul, mis nõuavad teravaid
joone- või värvieristusi või pilte, mis sisaldavad mustrit või
üksikasjade kõrget taset. Valige see suvand, kui olulised on servade
teravus ja väikesed detailid.

Neutraalsed hallid

Seade Neutraalsed hallid määrab hallide värvide
loomise viisi tekstis, graafikas ja fotodel.

Ainult must tekitab neutraalsed värvid (hallid ja musta) ainult
musta tooneri kasutamisega. See garanteerib neutraalsed värvid
ilma värvivormita. See valik sobib kõige paremini dokumentidele ja
hallskaala joonistele.

4 värvi tekitab neutraalsed värvid (hallid ja musta) kõigi nelja
toonerivärvi ühendamisega. See viis annab siledamad gradiendid
ja teistesse värvidesse üleminekud ning tumedaima musta.

160

Peatükk 9 Värvus

ETWW