HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Maci vahendusel

background image

Printimine mõlemale lehepoolele (dupleksprintimine) Maci
vahendusel

Kasutage automaatset dupleksprintimist

1.

Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit.

2.

Klõpsake menüüs Fail suvandit Prindi.

3.

Avage menüü Paigutus.

4.

Menüüst Kahepoolne valige sidumissuvand.

Printige käsitsi mõlemale poole

1.

Pange ühte salve printimistöö jaoks piisaval hulgal paberit.

2.

Klõpsake menüüs Fail suvandit Prindi.

3.

Avage menüü Viimistlus ning klõpsake vahekaarti Käsidupleks või avage menüü

Käsidupleks.

4.

Klõpsake boksi Käsidupleks ning valige sidumissuvand.

5.

Klõpsake nupul Prindi. Järgige juhiseid hüpikaknas, mis ilmub arvuti ekraanile enne, kui paberivirna

1. salves teise poole printimiseks vahetate.

6.

Eemaldage printeri 1. salvest tühi paber.

7.

Sisestage prinditud virn 1. salve ülespidi, alumine äär printeri poole. Teise poole peate printima

1. salvest.

8.

Viiba kuvamisel vajutage jätkamiseks juhtpaneelil vastavat nuppu.