HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prinditöö tühistamine Maciga

background image

Prinditöö tühistamine Maciga

Kui prinditööd parasjagu prinditakse, tühistage see, vajutades toote juhtpaneelil asuvat nuppu Tühista.

MÄRKUS.

Nupu Tühista vajutamine tühistab töötlemisel oleva töö. Rohkem kui ühe töös oleva protsessi

korral (näiteks kui toode prindib faksi saamise ajal dokumenti) katkestab nupule Tühista vajutamine toote

juhtpaneelil kuvatava protsessi.

Prinditöö saate tühistada ka tarkvaraprogrammist või prindijärjekorrast.

Prinditöö kohe peatamiseks eemaldage järelejäänud prindikandja tootest. Kui printimine on lõppenud,

kasutage üht järgmistest valikutest:

Toote juhtpaneel: Prinditöö tühistamiseks vajutage nupp Tühista toote juhtpaneelil alla ja

vabastage siis.

Tarkvaraprogrammis Tavaliselt ilmub arvuti ekraanile lühikeseks ajaks dialoogiboks, kus saate

prinditöö tühistada.

Maci prindijärjekord. avage prindijärjestus dokis tooteikoonile topeltklõpsates. Helendage
prinditöö ja klõpsake siis Delete (Kustuta).