HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Mac

background image

Prindisätete prioriteetsus operatsioonisüsteemis Mac

Prindisätete muutused prioriseeritakse sõltuvalt muutuste tegemise kohast.

MÄRKUS.

Käskude ja dialoogibokside nimed võivad varieeruda sõltuvalt tarkvaraprogrammist.

Dialoogiboks Page Setup (Lehe häälestus). Selle dialoogiboksi avamiseks klõpsake suvandit

Page Setup (Lehe häälestus) või analoogset käsku töötava programmi menüüs File (Fail). Siin

muudetud sätted võivad alistada mujal muudetud sätted.

Dialoogikast Print (Printimine). Klõpsake käsku Print (Prindi), suvandit Print Setup
(Printimisseadistus) vms menüü File (Fail) programmis, millega töötate, et seda dialoogikasti avada.
Dialoogiboksis Print (Printimine) muudetud sätetel on madalam prioriteet ja need ei alista

dialoogiboksis Page Setup (Lehe häälestus) tehtud muutusi.

Printeridraiveri vaikesätted. Printeridraiveri vaikesätted määravad kõigis prinditöödes

kasutatavad sätted, kui just sätteid ei ole muudetud dialoogiboksides Page Setup (Lehe häälestus)

Print (Printimine) või Printer Properties (Printeri atribuudid).

Printeri juhtpaneeli sätted. Printeri juhtpaneeli sätete muudatustel on madalam prioriteet kui

mujal tehtud muudatustel.