HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Printer Utility funktsioonid

background image

HP Printer Utility funktsioonid

HP Utility koosneb lehtedest, mida avate loendis Konfigureerimissätted klõpsates. Järgmine tabel

kirjeldab nendelt lehtedelt teostatavaid toiminguid. Klõpsake mis tahes lehe ülaosas linki HP tugi, et

pääseda ligi tehnilisele abile, tarvikute veebist tellimisele, veebis registreerimisele, taaskasutusele ja

tagastusteabele.

Menüü

Üksus

Kirjeldus

Teave ja tugi

Tarvikute olek

Näitab toote tarvikute olekut ja annab linke veebist tarvikute tellimiseks.

Seadme teave

Näitab hetkel valitud toote kohta teavet.

Faili üleslaadimine

Kannab failid üle arvutist tootesse.

Fontide üleslaadimine Kannab fondi failid üle arvutist tootesse.

Püsivara uuendamine Edastab püsivara uuendusfaili tootele.

Käsud

Saadab eritähemärgid või prindikäsud tootele pärast prinditööd.

52

Peatükk 4 Toote kasutamine operatsioonisüsteemiga Mac

ETWW

background image

Menüü

Üksus

Kirjeldus

Printerisätted

Salvede
konfigureerimine

Muudab salve vaikesätteid.

Väljastusseadmed

Haldab valikuliste väljundtarvikute sätteid

Dupleksrežiim

Lülitab sisse automaatse kahepoolse printimisrežiimi.

Talletatud tööd

Haldab toote kõvakettale talletatud prinditöid.

E-posti teated

Konfigureerib toodet saatma e-posti teatisi teatavate sündmuste korral.

Võrgusätted

Konfigureerib võrgusätteid, nt IPv4 ja IPv6 sätteid.

Tarvikute hooldamine Konfigureerib seda, kuidas peaks toode käituma, kui tarvikute eeldatav

eluiga hakkab lõpule jõudma.

Otseste portide kaitse Keelab printimise USB või paralleelsete portide kaudu.

Lisasätted

Annab juurdepääsu HP sisseehitatud veebiserverile.