HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Füüsilised andmed

background image

Füüsilised andmed

Tabel C-1

Toote mõõtmed

Toode

Kõrgus

Sügavus

Laius

Kaal

HP LaserJet Enterprise 500 värviline
M551n

389 mm

489 mm

514 mm

36,5 kg

HP LaserJet Enterprise 500 värviline
M551dn

408 mm

489 mm

514 mm

37 kg

HP LaserJet Enterprise 500 värviline
M551xh

575 mm

489 mm

514 mm

44,6 kg

Tabel C-2

Printeri mõõtmed, kui kõik luugid ja salved on täielikult avatud

Toode

Kõrgus

Sügavus

Laius

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551n

389 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551dn

408 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551xh

575 mm

804 mm

824 mm

232

Lisa C Toote andmed

ETWW

background image

Voolu tarbimine, elektrilised andmed ja akustiline
kuuldavus

Ajakohase teabe leiate

www.hp.com/go/lj500colorM551_regulatory

.

ETTEVAATUST.

Toitenõuded sõltuvad riigist/regioonist, kus toode osteti. Tööpinget ei tohi muuta. See

kahjustab toodet ja tühistab toote garantii.

ETWW