HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Liini kiiruse ja dupleksi sätted

background image

Liini kiiruse ja dupleksi sätted

Liini kiirus ja prindiserveri kommunikatsioonirežiim peavad vastama võrgu omadele. Enamikel juhtudel

on parim jätta toode režiimi Automaatne. Valed muudatused liini kiiruses ja dupleksi sätetes võivad

takistada toote kommunikatsiooni teiste võrguseadmetega. Kui teil on vaja teha muudatusi, kasutage toote

juhtpaneeli.

MÄRKUS.

Nende sätete muutmine põhjustab toote välja- ja sisselülitamise. Tehke muudatusi ainult siis,

kui toode on jõudeolekus.

1.

Vajutage juhtpaneelil nuppu Avaleht .

2.

Avage kõik järgmised menüüd.

Haldus

Võrgusätted

Jetdirecti menüü

Ühenduskiirus

3.

Valige üks järgmistest.

Säte

Kirjeldus

Automaatne

Prindiserver konfigureerib end automaatselt suurima lubatud liini kiiruse ja võrgu
kommunikatsioonirežiimi järgi.

10T pool

10 megabitti sekundis (Mbit/s), pooldupleks-talitlus

10T täielik

10 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX pool

100 Mbit/s, pooldupleks-talitlus

100TX täielik

100 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

100TX automaatne

Määrab automaatläbirääkimise maksimaalseks liinikiiruseks 100 Mbit/s

1000T täielik

1000 Mbit/s, täisdupleks-talitlus

4.

Vajutage nuppu

OK

. Toode lülitub välja ja seejärel uuesti sisse.

72

Peatükk 5 Toote ühendamine Windowsiga

ETWW