HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toetatavad võrguprotokollid

background image

Toetatavad võrguprotokollid

Tabel 5-1

Toetatavad võrguprotokollid

Võrgu tüüp

Toetatavad protokollid

TCP/IP IPv4 ja IPv6 võrgud

Bonjour (mDNS)

Lihtne võrguhalduse protokoll (SNMP) v1, v2 ja v3

Hüperteksti edastusprotokoll (HTTP)

Turvaline HTTP (HTTPS)

Failiedastusprotokoll (FTP)

Port 9100

Reaprinteriprotokoll (LPD)

Võrgus printimise protokoll (IPP)

Turvaline IPP

Võrguteenuste dünaamiline avastamine (WS Discovery)

IP-turve/tulemüür

Ainult TCP/IP IPv4 võrgud

Automaatne IP

Teenuste paiknemise protokoll (SLP)

Triviaalne failiedastusprotokoll (TFTP)

Telnet

Interneti-rühma haldusprotokoll (IGMP) v2

Alglaadimisprotokoll (BOOTP)/DHCP

Windowsi võrgunime teenus (WINS)

IP otserežiim

WS Print

66

Peatükk 5 Toote ühendamine Windowsiga

ETWW

background image

Tabel 5-1

Toetatavad võrguprotokollid (järg)

Võrgu tüüp

Toetatavad protokollid

Ainult TCP/IP IPv6 võrgud

Dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokoll (DHCP) v6

Multisaate kuulaja avastaja protokoll (MLD) v1

Interneti kontrollsõnumite protokoll (ICMP) v6

Teised toetatud võrguprotokollid

Interneti-töö paketivahetus / Järjestatud paketivahetus (IPX/SPX)

AppleTalk

NetWare'i kataloogiteenused (NDS)

Köitla

Novelli jagatud trükiteenused (NDPS)

iPrint

Tabel 5-2

Täiustatud turbefunktsioonid võrguhalduseks

Teenuse nimi

Kirjeldus

IP-turve/tulemüür

Tagab võrgukihi turbe IPv4 ja IPv6 võrkudes. Tulemüür tagab IP-liikluse lihtsa juhtimise.
IP-turve pakub lisakaitset autentimise ja krüptimisprotokollide näol.

Kerberos

Võimaldab teil vahetada isiklikke andmeid üle avaliku võrgu, andes igale teie võrku
loginud kasutajale unikaalse võtme, mida kutsutakse piletiks. Pilet on manustatud
saatja tuvastamiseks sõnumitesse.

SNMP v3

Tarvitab kasutajatel põhinevat SNMP v3 turbemudelit, mis tagab kasutaja autentimise
ja andmete privaatsuse krüptimise abil.

SSL/TLS

Võimaldab teil edastada isiklikke dokumente Interneti kaudu, tagades privaatsuse ja
andmete puutumatuse klient- ja serverrakenduste vahel.

IP-turbe komplektkonfigureerimine

Tagab võrgukihi turbe lihtsa tootes toimuva IP-liikluse juhtimise kaudu. See protokoll
pakub krüptimise ja autentimise hüvesid ning võimaldab mitut konfiguratsiooni.

ETWW

Võrguga ühendamine Windowsis

67