HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tähestikuline register

background image

Tähestikuline register

Sümbolid/Numbrid

1. salv

mahutavus 82

500-leheliste paberite ja raske

kandja salv

sisalduvad mudelid 2

A

abiseadmed

osa numbrid 217

AirPrint 54

akud kaasas 239

akustika tehnilised andmed 233

alamvõrgu mask 70

alumine parem luuk

ummistused 196

andmed 231

elektrilised ja akustilised 233

Andmetuli

asukoht 10

ankeedid

printimine (Windows) 137

Aruannete menüü, juhtpaneel 19

automaatne lüümiku tunnetamine

95

B

Bonjour

tuvastamine 168

brošüürid

loomine (Windows) 146

D

defektid, korduvad 109

dokumendi konventsioonid iii

dokumentide formaadi muutmine

Macintosh 56

dokumentide mastaapimine

Windows 144

dokumentide skaleerimine

Macintosh 56

dokumentide suuruse muutmine

Windows 144

draiverid

paberitüübid 80

pabertüüpide ja -formaatide

muutmine 76

printimiseelistused (Mac) 56

seaded 41

seaded (Mac) 56

seaded (Windows) 121

sätete muutmine (Mac) 51

sätete muutmine (Windows)

41

toetatavad (Windows) 38

universaalne 39

dupleksi sätted, muutmine 72

dupleksjoondus

seadmine 154

dupleksprintimine

paberi laadimise suund 90

dupleksprintimine (kahepoolne)

sisselülitamine (Mac) 53

sätted (Windows) 127

dupleksseade

asukoht 6

E

eelprinditud leht

printimine (Windows) 137

Ekraanisätete menüü, juhtpaneel

26

elavhõbedavaba toode 239

elektrilised andmed 233

eneseabi

juurdepääs 182

e-posti teavitused 53

eraldusvõime

valimine (Windows) 127

erikandjad

juhised 74

eripaber

printimine (Windows) 139

eripaberid

juhised 74

esimene lehekülg

kasutage erinevat paberit 56

esimene leht

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 142

etiketid

printimine (Windows) 139

Euroopa Liit, jäätmete

utiliseerimine 240

Explorer, toetatud versioonid

HP sisseehitatud veebiserver

168

F

faili üleslaadimine, Mac 52

fondid

üleslaadimine, Mac 52

funktsioonid 2

G

garantii

kliendipoolne parandus 229

litsents 225

printerikassetid 222

toode 220

graafika, äri

printimine 153

graafiline ja tekstinäidik,

juhtpaneel 10

ETWW

Tähestikuline register

247

background image

H

Haldusmenüü, juhtpaneel 19

halltoonides

printimine (Windows) 137

hangi töö seadme mälu menüüst

15

Hangi töö USB-seadme menüüst

14

Hangi USB sätete menüüst 24

hoiatused iii

hoiustamine

prindikassetid 102

horisontaalsuund

valimine, Windows 133

HP Easy Color

kasutamine 161

keelamine 161

HP ePrint

kirjeldus 44, 53

HP ePrint, kasutamine 136

HP Jetdirect prindiserver

sisalduvad mudelid 2

HP klienditeenindus 230

HP pettuste veebileht 102

HP Printer Utility 52

HP sisseehitatud veebiserver 44

HP veebiteenused 171

muude linkide loend 172

printimise vahekaart 170

turbesätted 171

tõrkeotsingu tööriistad 171

võrgusätted 172

HP sisseehitatud veebiserver (EWS)

funktsioonid 168

võrguühendus 168

HP sisseehitatud veebiserveri

teabelehed 169

üldine konfigureerimine 169

HP tugev paber 154, 155

HP Universal Print Driver 39

HP Utility 52

HP Utility, Mac 52

HP-UX tarkvara 45

HP Web Jetadmin 44, 173

HP veebiteenused

lubamine 171

HP veebiteenused, lubamine 136

hävitamine, tööea lõppeminel

239

hävitamine tööea lõppemisel 239

I

installimine

tarkvara, juhtmega võrgud 69

tarkvara, USB-ühendused 65

toode traadiga võrkudes, Mac

49

toode traadiga võrkudes,

Windows 68

Internet Explorer, toetatud

versioonid

HP sisseehitatud veebiserver

168

Interneti-protokolli andmeturve

174

IP-aadress

konfigureerimine 68

IPsec (IP-TURVE) 174

IPv4 aadress 70

IPv6 aadress 71

isiklikud tööd

ajutine talletus (Windows) 151

püsivalt talletamine (Windows)

151

J

Jaapani VCCI-ohutusnõue 243

Jetadmin, HP Web 44, 173

Jetdirect prindiserver

osa number 217

sisalduvad mudelid 2

joonlaud, korduv defekt 109

juhtpaneel

Aruannete menüü 19

asukoht 6

Ekraanisätete menüü 26

Haldusmenüü 19

Kalibreerimise/puhastamise

menüü 35

nupud 10

Prindisuvandite menüü 25

Prindisätete menüü 24

puhastusleht, printimine 179

Salvede haldamise menüü 27

Salvede menüü 18

spikker 10

sätted 41, 51

Tarvikute haldamise menüü 26

Tarvikute menüü 16

teated, tüübid 186

Teenindusmenüü 36

tuled 10

turve 176

Tõrkeotsingu menüü 33

USB püsivara värskendamise

menüü 36

Varundamise/taastamise

menüü 35

Võrgusätete menüü 28

Üldsätete menüü 19

juhtpaneeli menüüd

Hangi töö seadme mälust 15

Hangi töö USB-seadmelt 14

Hangi USB sätetest 24

Sisselogimine 13

jäätmekäitlus

HP prinditarvikute tagastamise ja

keskkonnakaitse alane

programm 238

K

kaabel, USB

osa number 217

kaaned, asukoht 6

kaanelehed

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 142

kaaneleheküljed

printimine (Mac) 56

kaardid, printimine 154

kahepoolne printimine

paberi laadimise suund 90

sisselülitamine (Mac) 53

sätted (Windows) 127

kahepoolne printimine

(dupleksprintimine)

Mac 58

sisselülitamine 53

Kalibreerimise/puhastamise menüü,

juhtpaneel 35

Kanada DOC-määrused 243

kandja 73

kohandatud formaat, Macintoshi

seaded 56

toetatud formaadid 77

kassetid

garantii 222

hoiustamine 102

korduvkasutus 102

mitte-HP 102

248

Tähestikuline register

ETWW

background image

taaskasutamine 237

vahetamine 103

kassetid, prindi

Macintoshi olek 59

kassetid, trükk

osa numbrid 217

kasutajanimed

talletatud tööde määramine

(Windows) 152

Katkestusnupp 10

keskkonnaomadused 4

Keskkonnasõbralike toodete

programm 237

kiirkoopiatööd

talletus (Windows) 151

kiiruse või energiatarbe

optimeerimine 177

kiled

printimine (Windows) 139

kirjaplank

printimine (Windows) 137

klahvid, juhtpaneel

asukoht 10

klienditugi

võrgus 230

kohandatud formaadis paberi

seaded

Macintosh 56

kohandatud prindisätted

(Windows) 122

kokkuhoiu sätted 177

konfiguratsioonid, mudelid 2

konfigureerimine

IP-aadress 68

konventsioonid, dokument iii

koopiad

arvu muutmine (Windows)

122

korduvad defektid, tõrkeotsing

109

Korea EMÜ aruanne 244

kustutamine

talletatud tööd 150

kuumuti

ummistused 192

kõvakettad

krüptitud 174

Käivitusnupp 10

L

laadimine

1. salv 83

2. salv 85

lahendamine

otseühenduse probleemid 209

töö otse USB-st printimise

probleemid 207

võrguprobleemid 209

laseri ohutusnõuded 243, 244

lehekülgi lehe kohta

valimine (Windows) 131

lehekülgi ühe lehe kohta 57

lehekülje mõõtmed

dokumentide sobivaks

mastaapimine (Windows)

144

liidesepordid

asukoht 7

liini kiiruse sätted 72

Linuxi tarkvara 45

lisavarustus

tellimine 216

litsents, tarkvara 225

lähtestusnupp 10

läikpaber, toetatav 153

M

Mac

draiveriseaded 56

draiverisätted 51

paberitüüpide ja -formaatide

muutmine 55

probleemid, tõrkeotsing 213

tarkvara 52

tarkvara eemaldamine 51

toetatavad

operatsioonisüsteemid 48

Macintosh

dokumentide formaadi

muutmine 56

HP Printer Utility

(HP printeriutiliit) 52

tugi 230

Macintoshi draiveriseaded

Teenuste vaheleht 59

vesimärgid 57

Macintoshi draiveri seaded

kohandatud formaadis paber

56

Macintoshi draiverisätted

töö talletamine 58

Maci tarkvara desinstallimine 51

Maci tarkvara eemaldamine 51

manitsused iii

materjalide ohutuskaardid

(MSDS) 240

materjalipiirangud 239

meedia

esimene lehekülg 56

meedium

lehekülge lehe kohta 57

menüüd, juhtpaneel

Aruanded 19

Ekraanisätted 26

Haldus 19

Hangi töö seadme mälust 15

Hangi töö USB-seadmelt 14

Hangi USB sätetest 24

Kalibreerimine/puhastamine

35

Prindisuvandid 25

Prindisätted 24

Salved 18

Salvede haldamine 27

Sisselogimine 13

Tarvikud 16

Tarvikute haldamine 26

Teenindus 36

Tõrkeotsing 33

USB püsivara värskendamine

36

Varundamine/taastamine 35

Võrgusätted 28

Üldsätted 19

Menüünupp 10

mitme lehekülje ühele lehele

printimine

valimine (Windows) 131

mitte-HP tarvikud 102

mitu lehekülge lehe kohta 57

mitu lehekülge lehel

printimine (Windows) 131

mudelid, funktsioonid 2

muude linkide loend,

HP sisseehitatud veebiserver

172

mõlemapoolne, printimine

sisselülitamine (Mac) 53

ETWW

Tähestikuline register

249

background image

mälu

tarviku vead 110

mälu DIMM-id

turve 176

mälukiip, prindikassett

kirjeldus 224

märkused iii

N

Netscape Navigator, toetatud

versioonid

HP sisseehitatud veebiserver

168

Neutraalsed hallid 160

nimed, tööd

täpsustamine (Windows) 152

normatiivsed nõuded

keskkonnasõbralike toodete

programm 237

nupud, juhtpaneel

asukoht 10

nõuded

töökeskkond 234

nõuded suhtelisele õhuniiskusele

234

nõuded temperatuurile 234

nõuded töökeskkonnale 234

nõuded veebilehitsejale

HP sisseehitatud veebiserver

168

näpunäited iii

n-üleval printimine 57

O

ohutusnõuded 243, 244

olek

HP Utility, Mac 52

Macintoshi teenuste vaheleht

59

teated, tüübid 186

Olekunupp 10

osa numbrid

prindikassetid 217

otseteed (Windows)

kasutamine 122

loomine 124

P

paber

eelprinditud kirjaplangile või

ankeedile printimine

(Windows) 137

esimene ja viimane lehekülg,

teistsuguse paberi

kasutamine 142

esimene lehekülg 56

kaaned, teistsuguse paberi

kasutamine 142

kohandatud formaat, Macintoshi

seaded 56

laadimine 83

laadimise suund 90

laadmine 3. salve 88

lehekülge lehe kohta 57

toetatud formaadid 77

toetatud tüübid 80

ummistused 187

valimine 202

paber, eripaber

printimine (Windows) 139

paber, tellimine 216

paberiformaadid

kohandatud valimine 126

valimine 126

paberiformaat

muutmine 76

paberi laadimine 83

paberi sissevõtuprobleemid

lahendamine 187

paberitüübid

muutmine 76

valimine 127

paberitüüp

muutmine 200

parem luuk

ummistused 192

PCL-draiverid 38

universaalne 39

pettuste veebileht 102

pordid

asukoht 7

prindikandja

laadimine 1. salve 83

prindikassetid

hoiustamine 102

kahjustuste kontrollimine 108

mälukiibid 224

osa numbrid 217

prindikassett

asendamine 103

prindikassettide vahetamine 103

prindikvaliteet

parandamine 200

parandamine (Windows) 126

prindiserver

osa number 217

Prindisuvandite menüü,

juhtpaneel 25

Prindisätete menüü, juhtpaneel 24

prinditoimingud 119

prinditöö

tühistamine 55

prinditööd

ajutine talletus (Windows) 151

ajutiste eksemplaride talletus

(Windows) 151

isiklike püsieksemplaride

talletamine (Windows) 151

püsieksemplaride talletamine

(Windows) 151

prinditööde juhtimine 95

prinditööde lõpetamine 120

prinditööde tühistamine 120

printeridraiverid

valimine 204

printeridraiverid (Mac)

sätete muutmine 51

printeri draiverid (Mac)

seaded 56

printeridraiverid (Windows)

seaded 121

sätete muutmine 41

toetatavad 38

printeridraiverite avamine

(Windows) 121

printerikassetid

garantii 222

korduvkasutus 102

mitte-HP 102

taaskasutamine 237

printimine

seaded (Mac) 56

seaded (Windows) 121

talletatud tööd 149

tööde tühistamine 120

250

Tähestikuline register

ETWW

background image

printimine:

USB-talletustarvikud 156

Printimine 2. salvest 85

printimine mõlemale poolele

sätted (Windows) 127

printimiseelistused (Mac) 56

printimise vahekaart

HP sisseehitatud veebiserver

170

prioriteet, sätted 41, 51

probleemi lahendamine

e-posti teavitused 53

probleemilahendus

aeglane vastus 206

teated, tüübid 186

vastus puudub 206

proovieksemplar

valimine (Windows) 150

protokollid, võrk 66

PS-emulatsioonidraiverid 38

puhastamine

paberi tee 179, 203

seade 179

püsivara

uuendus, Mac 52

S

salv

asukoht 6

Salv 1

kahepoolne printimine 58

ummistused 190

Salv 2

ummistused 192

Salv 3

ummistused 196

salved

asukoht 6

automaatne lüümiku

tunnetamine 95

kahepoolne printimine 58

konfigureerige 94

laadib 83

Macintoshi sätted 53

mahutavus 82

paberi paigutus 90

valimine (Windowsis) 127

salved, väljastus

mahutavus 82

Salvede haldamise menüü,

juhtpaneel 27

Salvede menüü, juhtpaneel 18

salvestatud andmete kaitsmine

turve 175

salvestatud tööd

turve 176

SAPx tarkvara 45

seaded

draiveri eelistused (Mac) 56

seadme olek

Macintoshi teenuste vaheleht

59

Serva reguleerimine 160

sildid, printimine 154

sisalduv

mälu 2, 52

sisalduvad

PostScript Printer Descriptioni

(PPD) failid 52

PPD-d 52

salved 2

Sisseehitatud veebiserver (EWS)

funktsioonid 168

paroolide määramine 174

võrguühendus 168

Sisselogimise menüü 13

Solaris tarkvara 45

Soome laseri ohutusnõue 244

spikker

printimisvõimalused

(Windows) 122

spikker, juhtpaneel 10

standardne väljastussalv

asukoht 6

suund

paber, laadimise ajal 90

valimine, Windows 133

säilitus, töö

saadaolevad režiimid 148

suvandite määramine

(Windows) 150

sätted

draiverid 41

draiverid (Mac) 51

prioriteet 41, 51

tehasesätete taastamine 185

süsteeminõuded

HP sisseehitatud veebiserver

168

T

taaskasutamine 4, 237

talletamine, töö

Macintoshi sätted 53, 58

suvandite määramine

(Windows) 150

talletatud tööd

kasutajanimede määramine

(Windows) 152

kustutamine 150

loomine (Windows) 148

nimede täpsustamine

(Windows) 152

printimine 149

printimisel teavituse saamine

(Windows) 152

talletus, töö

saadaolevad režiimid 148

tarkvara

desinstallimine, Mac 51

HP Printer Utility

(HP printeriutiliit) 52

HP Web Jetadmin 44

installimine, juhtmega võrgud

69

installimine, USB-ühendused

65

Mac 52

probleemid 211

sisseehitatud veebiserver 44

sätted 41, 51

tarkvara litsentsileping 225

toetatavad

operatsioonisüsteemid 38,

48

Windowsi desinstallimine 43

tarvikud

korduvkasutus 102

mitte-HP 102

mälu vead 110

olek, vaatamine HP Utility'ga

52

osa numbrid 217

prindikassettide vahetamine

103

taaskasutamine 237

tellimine 216

võltsingud 102

Tarvikute haldamise menüü,

juhtpaneel 26

ETWW

Tähestikuline register

251

background image

tarvikute korduvkasutus 102

Tarvikute menüü, juhtpaneel 16

tarvikute olek, teenuste vaheleht

Macintosh 59

tarvikute oleku leht

printimine 110

TCP/IP

käsitsi IPv4 parameetrite

konfigureerimine 70

käsitsi IPv6 parameetrite

konfigureerimine 71

teabelehed,

HP sisseehitatud veebiserveri

lehed 169

teabelehekülgede

printimine või vaatamine 166

teated

e-posti teavitused 53

tüübid 186

teavitused, e-post 53

Teenindusmenüü, juhtpaneel 36

Teenuste vaheleht

Macintosh 59

tehase vaikesätete taastamine

185

tehniline tugi

võrgus 230

tellimine

osa numbrid 217

tarvikud ja lisavarustus 216

toetatavad operatsioonisüsteemid

38, 48

toetatud kandjad 77

toitelüliti, asukoht 6

toiteühendus

asukoht 7

toonerikassetid

Macintoshi olek 59

toonerikogumisseade

asendamine 105

toote andmed 1, 231

tugev paber 154, 155

tugi

võrgus 230

tuled

juhtpaneel 10

turbefunktsioonid 67

turundusmaterjalid

printimine 153

turvalukk

asukoht 7

turvasätted

HP sisseehitatud veebiserver

171

turve

krüptitud kõvaketas 174

tõrked

tarkvara 211

tõrkeotsing

juhtpaneeli teated 186

korduvad defektid 109

Maciga seotud probleemid

213

otseühenduse probleemid 209

probleemid paberi söötmisega

187

töö otse USB-st printimise

probleemid 207

ummistused 187

Windowsi probleemid 211

võrguprobleemid 209

Tõrkeotsingu menüü, juhtpaneel

33

tõrkeotsingu tööriistad

HP sisseehitatud veebiserver

171

puhastusleht 179

tõrketeated

e-posti teavitused 53

juhtpaneel 186

Tähelepanu-tuli

asukoht 10

tööandmete kustutamine

turve 175

tööd

Macintoshi sätted 53

tööd, printimine

ajutine talletus (Windows) 151

ajutiste eksemplaride talletus

(Windows) 151

isiklike püsieksemplaride

talletamine (Windows) 151

püsieksemplaride talletamine

(Windows) 151

tööd, talletatud

kasutajanimede määramine

(Windows) 152

kustutamine 150

loomine (Windows) 148

nimede täpsustamine

(Windows) 152

printimine 149

printimisel teavituse saamine

(Windows) 152

tööde talletamine

Windowsis 148

tööde talletus

ajutised eksemplarid

(Windows) 151

ajutised isiklikud tööd

(Windows) 151

isiklikud püsieksemplarid

(Windows) 151

proovieksemplar (Windows)

150

püsieksemplarid (Windows)

151

suvandite määramine

(Windows) 150

töökeskkond, nõuded 234

töö otse printimine USB-st 156

töö säilitus

suvandite määramine

(Windows) 150

töö talletamine

Macintoshi sätted 58

suvandite määramine

(Windows) 150

töötalletus

saadaolevad režiimid 148

tühistamine

prinditöö 55

U

uinakugraafik

keelamine 178

lubamine 178

uinakurežiim

keelamine 177

lubamine 177

Uinakurežiimi nupp 10

uinaku viivitus

keelamine 178

lubamine 178

ummistused

alumine parem luuk 196

kuumuti 192

nende põhjused 187

parem luuk 192

252

Tähestikuline register

ETWW

background image

salv 1 190

Salv 2 192

Salv 3 196

taaste 198

väljastussektsioon 190

Unerežiimi graafik

säte 178

universaalprindidraiver 39

UNIX tarkvara 45

USB konfiguratsioon, Mac 48

USB konfigureerimine, Windows

65

USB püsivara värskendamise

menüü, juhtpaneel 36

USB-talletustarvikud

printimine: 156

V

vaikevõrguvärav, säte 70

Valmis-tuli

asukoht 10

Varundamise/taastamise menüü,

juhtpaneel 35

veateated

tüübid 186

Veebilehed

HP Web Jetadmin,

allalaadimine 173

veebisaidid

klienditugi 230

Macintoshi klienditugi 230

pettustest teatamine 102

universaalprindidraiver 39

veebis printimine

HP ePrint 44, 53

vertikaalsuund

valimine, Windows 133

vesimärgid 57

lisamine (Windows) 145

viimane leht

printimine teistsugusele paberile

(Windows) 142

voolu

tarbimine 233

vormindi

turve 176

võltsimisvastased tarvikud 102

võltstarvikud 102

võrgud

alamvõrgu mask 70

HP Web Jetadmin 173

IPv4 aadress 70

IPv6 aadress 71

konfigureerimine 66

sisalduvad prindiserverid 2

toetatavad protokollid 66

turve 67

vaikevõrguvärav 70

võrgud, traadiga

toote installimine, Mac 49

toote installimine, Windows

68

võrgu haldamine 70

võrguspikker, juhtpaneel 10

Võrgusätete menüü, juhtpaneel

28

võrgusätted

HP sisseehitatud veebiserver

172

võrgutugi 230

võrguvärav, vaikesäte 70

võrk

salasõna, muutmine 70

salasõna, seadistamine 70

seadistamine, muutmine 70

seadistamine, vaatamine 70

väljastussalv

asukoht 6

väljastussektsioon

ummistused 190

värv

haldus 157

kasutus 157

Neutraalsed hallid 160

näidisvihikuga sobitamine 162

Pantone® segamine 163

Pooltooni suvandid 160

prinditud versus monitor 162

prindi värvinäidised 163

samastus 162

Servakontroll 160

värvide

printimine hallskaalas

(Windows) 137

reguleerimine 158

värvi seaded

reguleerimine 201

värvisuvandid

HP EasyColor (Windows) 161

Värvi vahekaardi sätted 59

värvivalikute

määramine (Windows) 134

värvivastuvõtlikkus 160

W

Web sites

materjalide ohutuskaardid

(MSDS) 240

Windows

draiverisätted 41

toetatavad draiverid 38

toetatavad

operatsioonisüsteemid 38

universaalprindidraiver 39

Windowsi tarkvara

desinstallimine 43

Windowsi tarkvara eemaldamine

43

Ä

ärigraafika

printimine 153

Ü

ühendus

USB-liides Windowsis 65

USB Maciga 48

ühenduvus

probleemide lahendamine

209

üldine konfigureerimine

HP sisseehitatud veebiserver

169

Üldsätete menüü, juhtpaneel 19

ümbrikud

laadimine 1. salve 83

laadimise suund 90

ETWW

Tähestikuline register

253

background image

254

Tähestikuline register

ETWW

background image
background image

*CF079-90910*

*CF079-90910*

CF079-90910