HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Printeridraiver ei seadista automaatselt loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine) valitud toode

background image

Printeridraiver ei seadista automaatselt loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine) valitud toodet.

Prinditööd ei saadetud teie soovitud tootele

USB-kaabliga ühendamise järel ei ilmu toode pärast draiveri valimist loendisse Print & Fax (Printimine

ja faksimine).

Te kasutate USB-ühenduse korral üldist printeridraiverit

Toote nimi ei ilmu loendi Print & Fax (Printimine ja faksimine)
tooteloendisse.

1.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud ja toode sisse lülitatud.

2.

Printeri nime kontrollimiseks printige konfiguratsioonileht. Kontrollige, et konfiguratsioonileheküljel

olev nimi vastaks tootenimele loendis Print & Fax (Printimine ja faksimine).

3.

Veenduge, et toode ja arvuti on samas võrgus või USB-kaabliga ühendatud.

4.

Asendage USB- või võrgukaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.

Printeridraiver ei seadista automaatselt loendis Print & Fax
(Printimine ja faksimine) valitud toodet.

1.

Veenduge, et kaablid on korralikult ühendatud ja toode sisse lülitatud.

2.

Veenduge, et toote .GZ-fail on järgmises kõvakaketta kaustas: Library/Printers/PPDs/
Contents/Resources. Vajadusel installige tarkvara uuesti.

3.

Kui kaustas on GZ-fail, võib PPD-fail olla vigane. Kustutage fail ja installige tarkvara uuesti.

4.

Asendage USB- või võrgukaabel kõrgkvaliteetse kaabliga.