HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toode ei prindi.

background image

Toode ei prindi.

Kui toode üldse ei prindi, proovige järgmisi lahendusi.

1.

Veenduge, et toode on sisse lülitatud ja juhtpaneel näitab valmisolekut.

Kui juhtpaneel ei näita, et toode on valmisoleku staatuses, lülitage toode välja ja seejärel uuesti

sisse.

Kui juhtpaneel näitab, et toode on valmis, proovige töö uuesti saata.

2.

Kui juhtpaneel näitab, et tootel esines viga, lahendage see ja proovige töö uuesti saata.

3.

Veenduge, et kaablid on õigesti ühendatud. Kui toode on võrku ühendatud, kontrollige järgmist.

Kontrollige toote võrguühenduse kõrval olevat tuld. Kui võrk on aktiivne, põleb tuli roheliselt.

Veenduge, et kasutate võrguühenduseks võrgukaablit, mitte telefonijuhet.

Veenduge, et võrguruuter, -jaotur või -lüliti on sisse lülitatud ja töötab korralikult.

4.

Paigaldage HP tarkvara tootega kaasas olnud CD-lt. Üldiste printeridraiverite kasutamine võib

põhjustada prindijärjekorras olevate puhastustööde viivitust.

5.

Paremklõpsake oma arvuti printerite loendis antud toote nimel, klõpsake suvandil Properties
(Atribuudid) ja avage vahekaart Ports (Pordid).

Kui kasutate võrguga ühendamiseks võrgukaablit, veenduge, et vahekaardi Ports (Pordid)

loendis olev printeri nimi vastab toote konfiguratsioonilehel olevale toote nimele.

Kui kasutage USB-kaablit ja olete ühenduses traadita võrguga, veenduge, et suvandi Virtual

printer port for USB (Virtuaalne printeriport USB jaoks) kõrval olev ruut on märgitud.

6.

Kui kasutate arvutil personaalset tulemüürisüsteemi, võib see tootega ühenduse blokeerida. Proovige

tulemüür ajutiselt keelata, kui see on probleemi põhjuseks.

7.

Kui teie arvuti või toode on ühendatud traadita võrguga, võivad madala kvaliteediga signaal või

häired põhjustada prinditööde viivitust.