HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Probleemide lahendamise üldine kontroll-loend

background image

Probleemide lahendamise üldine kontroll-loend

Lähtuge nendest etappidest, kui proovite lahendada probleemi tootega.

1.

Veenduge, et seadme valmisoleku tuli helendab. Kui ükski tuledest ei ole sees, läbige järgmised

sammud.

a. Kontrollige toitekaabli ühendusi.

b. Kontrollige, et toide oleks sisse lülitatud.

c.

Veenduge, et toite pinge vastab seadme konfiguratsioonile. (Toitenõuete jaoks vaadake

seadme tagumisel küljel olevat silti.) Kui kasutate pikendusjuhet ja pinge ei vasta nõudmistele,

ühendage seade otse seina. Kui seade on juba seina ühendatud, proovige teisi pistikupesasid.

d. Kui ükski neist meetmetest toidet ei taasta, siis kontakteeruge HP klienditeenindusega.

2.

Kontrollige kaabeldust.

a. Kontrollige kaabliühendust seadme ja arvuti või võrgupordi vahel. Veenduge, et ühendus on

kindel.

b. Veenduge, et kaabel on terve, kasutades võimalusel selleks teist kaablit.

c.

Kontrollige võrguühendust.

3.

Juhtpaneel peaks näitama valmisolekut. Tõrketeate ilmumisel lahendage probleem.

4.

Veenduge, et paber, mida kasutate, vastab nõuetele.

5.

Printige konfiguratsioonileht. Kui seade on ühendatud võrku, prinditakse ka HP Jetdirecti leht.

a. Vajutage toote juhtpaneelil nuppu Avaleht .

b. Avage järgmised menüüd.

Haldus

Aruanded

Konfigureerimise/oleku lehed

Konfigureerimisleht

c.

Valige nupu

OK

abil Konfigureerimisleht ja seejärel vajutage printimiseks üles-noolt .

Kui lehekülgi ei prindita, kontrollige, et vähemalt ühes salves oleks paberit.

Kui lehekülg tootesse kinni kiilub, vaadake juhtpaneelilt juhiseid, kuidas ummistus kõrvaldada.

6.

Kui konfiguratsioonileht on prinditud, kontrollige järgmisi punkte.

a. Kui lehekülge ei prindita õigesti, on viga seadme riistvaras. Kontakteeruge

HP klienditeenindusega.

b. Kui lehekülg prinditakse õigesti, siis seadme riistvara töötab. Probleem on teie arvutis,

printeridraiveris või programmis.

ETWW

Probleemide lahendamise üldine kontroll-loend

183

background image

7.

Valige üks järgmistest suvanditest.

Windows: Klõpsake menüü Start käsku Sätted ja seejärel linki või ikooni Printeridvõi

Printerid ja faksid. Tehke seadme nimel topeltklõps.

või

Mac OS X: Avage Printeri seadistusutiliit või loend Printimine ja faksimine ja tehke

topeltklõps toote joonel.

8.

Veenduge, et olete installinud seadme jaoks õige draiveri. Kontrollige programmi, et kindlaks teha,

kas kasutate selle seadme printeridraiverit. Printeridraiver on tootega kaasa antud CD-l. Saate

printeridraiveri alla laadida ka järgmiselt veebisaidilt:

www.hp.com/support/lj500colorM551

.

9.

Printige lühike dokument teisest programmist, kust olete varem saanud printida. Kui see lahendus

töötab, siis on viga kasutatavas programmis. Kui see meede ei lahenda probleemi (dokumenti ei

prindita), järgige alljärgnevaid juhiseid.

a. Proovige printida töö teisest arvutist, millel seadme tarkvara on õigesti installitud.

b. Kui seade on ühendatud võrku, proovige ühendada see otse arvuti USB-porti. Suunake seade

õigesse porti või installige tarkvara uuesti, valides uue ühendustüübi, mida kasutate.