HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP nõuetele vastava paberi kasutamine

background image

HP nõuetele vastava paberi kasutamine

Kasutage teistsugust paberit, kui teil esineb üks järgmistest probleemidest.

Printimine on liiga hele või näib äärtel hägus.

Prinditud lehtedel on tooneritäpid.

Tooner määrib prinditud lehti.

Prinditud tähemärgid on ebaühtlased.

Prinditud lehed on kooldunud.

202

Peatükk 11 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

Kasutage alati sellist tüüpi ja sellise kaaluga paberit, mida toode toetab. Lisaks järgige paberi valimisel

järgmisi juhiseid.

Kasutage kvaliteetset paberit, millel ei ole sisselõikeid, murdekohti, rebendeid, lahtisi osi, tolmu,

kortse ega auke ja mille servad on sirged.

Kasutage paberit, millele ei ole prinditud.

Kasutage laserprinteritele mõeldud paberit. Ärge kasutage paberit, mis on mõeldud ainult

tindiprinteritega kasutamiseks.

Ärge kasutage liiga karedat paberit. Siledama paberi kasutamisega kaasneb üldiselt ka parem

prindikvaliteet.