HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paber ei sööda automaatselt

background image

Paber ei sööda automaatselt

Paber ei sööda automaatselt

Põhjus

Lahendus

Tarkvara programmist on valitud käsitsi söötmine.

Laadige paber salve 1 või vajutage nuppu

OK

, kui paber on

laaditud.

Laaditud ei ole õige paberiformaat.

Laadige õiges formaadis paber.

Sisestussalv on tühi.

Laadige paber sisestussalve.

Paber eelmisest ummistusest ei ole täielikult eemaldatud.

Avage toode ja eemaldage paberiteelt kogu paber.

Paberiformaat ei ole sisestussalve jaoks õigesti konfigureeritud. Printige konfiguratsioonileht või kasutage juhtpaneeli, et saada

teada paberiformaat, mille jaoks sisestussalv on
konfigureeritud.

Juhikud salves ei ole paberi vastas.

Veenduge, et paberijuhikud puutuvad vastu paberit.

Käsitsisöötmisviip on seadistatud Alati peale. Toode viipab
alati käsitsisöötmisele, isegi kui salv on laetud.

Laadige paber salve 1 või vajutage nuppu

OK

, kui paber on

laaditud.

Või muutke käsitsisöötmisviipe seade Ainult kui laaditud
(v.a. siis kui laetud) peale, et toode viipaks käsitsisöötmisele
ainult siis, kui salv on tühi.

Seade Nõutud salve kasutamine (Kasuta soovitud salve)
menüüs Salvede haldamine on seadistatud Ainuliselt
peale ja soovitud salv on tühi. Toode ei kasuta teist salve.

Laadige soovitud salv.

Või muutke menüüs Salvede haldamine seade Ainuliselt
pealt Esimene peale. Toode võib kasutada teisi salvesid, kui
kindlaksmääratud salve ei ole kandjaid laaditud.

ETWW

Paber ei sööda automaatselt

199