HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Omaabi

background image

Omaabi

Lisaks käesoleva juhendi teabele on saadaval ka muud abiteavet sisaldavad allikad.

Prinditav poster seadme juhtpaneeli
kasutamise kohta

Poster on saadaval toote CD-l. Sellest prinditakse neli täisvärvides lehte, mille võite
seadme lähedale üles riputada. Sellel on teave nuppude ja muude seadme
juhtpaneelil asuvate funktsioonide kasutamise kohta.

Lühijuhendi teemad

Mõned käesoleva toote lühijuhendi teemad on saadaval veebilehel:

www.hp.com/

support/lj500colorM551

.

Võite need teemad välja printida ja hoida toote lähedal. See on käepärane
teatmekogu sagedasemate toimingute läbiviimiseks.

Juhtpaneeli spikker

Juhtpaneelil on sisseehitatud spikker, mis juhatab teid läbi mitmete ülesannete, näiteks
prindikassettide vahetamine ja ummistuste kõrvaldamine.

182

Peatükk 11 Probleemide lahendamine

ETWW