HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Eemaldage ummistused paremas luugis

background image

Eemaldage ummistused paremas luugis

ETTEVAATUST.

Kuumuti võib printeri kasutamise ajal kuum olla. Lubage enne ummistuste likvideerimist

kuumutil jahtuda.

1.

Avage parem luuk.

192

Peatükk 11 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

2.

Kui paber ummistub väljastussektsiooni

sisenedes, tõmmake paberit eemaldamiseks

õrnalt allapoole.

3.

Kui paber ummistub paremas luugis, tõmmake

õrnalt paberit eemaldamiseks.

4.

Tõstke paberisöötja kaas parema luugi sisse.

Kui seal on ummistunud paber, tõmmake paber

õrnalt eemaldamiseks otse välja.

1

2

5.

Sulgege paberisöötja kaas.

ETWW

Kõrvaldage ummistused

193

background image

6.

Tõmmake paber õrnalt paberivõtu alast välja.

7.

Vaadake, kas 2. salve rulli alas on paberit.

Ummistuse ligipääsuluugi avamiseks vajutage

kahte väikest rohelist kangi üles. Eemaldage

kogu ummistunud paber ja sulgege luuk.

8.

Kui paber on kuumuti alaossa sisenedes nähtav,

tõmmake seda eemaldamiseks õrnalt allapoole.

ETTEVAATUST.

Ärge puudutage

ülekanderulli rulle. Saasted võivad mõjutada

prindikvaliteeti.

9.

Paber võib olla ummistunud kuumutisse, kus see

ei ole nähtav. Võtke kinni kuumuti

käepidemetest, tõstke veidi üles ja tõmmake otse

välja, et eemaldada kuumuti.

ETTEVAATUST.

Kuumuti võib printeri

kasutamise ajal kuum olla. Lubage enne

ummistuste likvideerimist kuumutil jahtuda.

194

Peatükk 11 Probleemide lahendamine

ETWW

background image

10.

Avage ligipääsuluuk ummistusele Kui paber on

ummistunud kuumutisse, tõmmake seda

eemaldamiseks õrnalt otse üles (jutumull 2). Kui

paber rebeneb, eemaldage kõik paberitükid.

ETTEVAATUST.

Isegi kui kuumuti kere on

jahtunud, võivad seal sees olevad rullid olla ikka

veel kuumad. Ärge puudutage kuumuti rulle

enne, kui need on jahtunud.

1

2

11.

Sulgege ummistuste ligipääsu luuk ja lükake

kuumuti täielikult tootesse.

12.

Sulgege parem luuk.

ETWW

Kõrvaldage ummistused

195