HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Juhtpaneeli teated

background image

Juhtpaneeli teated

Toode pakub robustseid juhtpaneeliteateid. Kui juhtpaneelile ilmub teade, järgige ekraanile ilmuvaid

juhised, et mure lahendada. Kui toode kuvab teadet „Viga” või „Tähelepanu”, kuid ei kuva vea lahendust,

lülitage toode välja ja seejärel tagasi sisse. Kui tootega ilmnenud tõrked jätkuvad, võtke ühendust HP

toega.

Lisateabe saamiseks erinevate teemade kohta vajutage juhtpaneelil nuppu Spikker.

186

Peatükk 11 Probleemide lahendamine

ETWW