HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Juhtpaneeli teadete tüübid

background image

Juhtpaneeli teadete tüübid

Nelja tüüpi juhtpaneeli teated võivad näidata printeri olekut või selle probleeme.

Teate tüüp

Kirjeldus

Olekuteated

Olekuteated näitavad printeri olekut antud hetkel. Need teavitavad teid printeri normaalsest tööst ning
ei vaja sekkumist, et neid kõrvaldada. Nad muutuvad koos seadme oleku muutumisega. Kui toode on
valmis, ei ole hõivatud ja puuduvad ootel hoiatusteated, ilmub olekuteade Valmis, kui printer on
võrgus.

Hoiatusteated

Hoiatusteated informeerivad teid andme- ja prinditõrgetest. Need teated asenduvad tavaliselt olekuga
Valmis või olekuteadetega ja püsivad, kuni vajutate nuppu

OK

. Mõned hoiatusteated saab

kõrvaldada. Kui menüü Eemaldatavad hoiatused on menüüs Kuvasätted seatud suvandile
Töö, siis järgmine prinditöö tühistab need teated.

Veateated

Veateated näitavad, et tuleb teha mingi tegevus, nagu paberi lisamine või ummistuse kõrvaldamine.

Mõned veateated on automaatselt jätkuvad. Kui menüü Edasiminevad sündmused menüüs
Kuvasätted on valitud suvand Automaatne jätkamine (10 sekundit), jätkab seade normaalset
tööd pärast seda, kui automaatselt jätkuv veateade ilmub 10 sekundiks.

MÄRKUS.

Suvalise nupu vajutamine 10-sekundilise automaatselt jätkuva veateate ajal tühistab

automaatse jätkamise funktsiooni ning nupu funktsioon jääb domineerima. Näiteks nupu Lõpeta
vajutamine peatab printimise ning pakub prinditöö tühistamise suvandit.

Kriitilised veateated

Kriitilised veateated teavitavad teid printeri rikkest. Mõned nendest teadetest saab kõrvaldada, lülitades
toote välja ja uuesti sisse. Seade Automaatne jätkamine (10 sekundit) neid teateid ei mõjuta.
Kui kriitiline viga püsib, on vajalik printeri hooldus.