HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kasutage töö talletusfunktsioone Windowsis

background image

Kasutage töö talletusfunktsioone Windowsis

Prinditöödele on saadaval järgmised talletusrežiimid.

Proovieksemplar: See funktsioon võimaldab teil printida tööst kiirelt ühe proovieksemplari ja

seejärel veel eksemplare.

Isiklik töö: Kui saadate töö tootesse, ei prindita seda enne, kui teete nõude toote juhtpaneelis. Kui

määrate tööle isikliku tuvastusnumbri (PIN), peate nõutud PIN-koodi juhtpaneelil sisestama.

Kiirkoopia: Kui valikuline kõvaketas on tootesse paigaldatud, saate printida soovitud koopiate

arvu ja seejärel ühe koopia kõvakettale talletada. Kõvakettale talletamine võimaldab tööst hiljem

lisaeksemplare printida.

Talletatud töö: kui valikuline kõvaketas on printerisse paigaldatud, võite talletada töid, mida ka

teised kasutajad igal ajal printida saavad (näiteks personalivorme, tööajalehti, kalendreid).

Talletatud töid võib kaitsta ka PIN-koodiga.

ETTEVAATUST.

Kui lülitate toote välja, kustutakse järgmist tüüpi talletatud tööd: Kiirkoopia,

Proovieksemplar ja Isiklik töö. Töö püsivaks talletamiseks ja kustutamise takistamiseks (toode võib

töö kustutada, kui ruumi on millekski muuks vaja) valige printeridraiveris suvand Talletatud töö.