HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine Windowsis

background image

Käsitsi mõlemale lehepoolele printimine Windowsis

MÄRKUS.

Antud teave rakendub toodetel, millel puudub automaatne dupleksseade.

ETWW

Põhilised prinditööd Windowsis

127

background image

1.

Klõpsake tarkvaraprogrammi menüüs File (Fail)

suvandit Print (Prindi).

2.

Valige toode ja klõpsake seejärel nuppu

Atribuudid või Eelistused.

3.

Klõpsake vahekaarti Viimistlus.

128

Peatükk 8 Prinditoimingud

ETWW

background image

4.

Valige märkeruut Prindi mõlemale poolele

(käsitsi). Töö esipoole printimiseks klõpsake

nuppu OK.

5.

Võtke prinditud virn väljastussalvest ja asetage

see 1. salve, prinditud pool ülespidi.

6.

Töö teise poole printimiseks vajutage

juhtpaneelil nuppu

OK

.