HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Asendage toonerikogumisseade

background image

Asendage toonerikogumisseade

Kirjeldus

Toode annab toonerikomplekti kasutusaja arvestuslikust lõppemisest märku. Tegelik kasutusiga võib

arvestuslikust erineda. Ületäitumise ja võimaliku tooneri lekke vältimiseks on soovitatav asendada

toonerikomplekt kahe nädala jooksul pärast selle teate saamist. Pärast toonerikomplekti jõudmist

arvestusliku kasutusea lõppu lõppeb sellele toonerikomplektile ka HP Premium Protection garantii.

Soovitatav toiming

Asendage toonerikomplekt.

Kui soovite arvestusliku tööaja ületanud toonerikomplektiga jätkata, konfigureerige printer printimise

jätkamiseks menüüs Tarvikute haldamine. See valik ei ole soovitatav toonerikomplekti ületäitmise riski

tõttu, mille tagajärjel võib printer vajada teenindust.

Asendage toonerikogumisseade

Kirjeldus

Toode annab toonerikomplekti kasutusaja arvestuslikust lõppemisest märku. Tegelik kasutusiga võib

arvestuslikust erineda. Ületäitumise ja võimaliku tooneri lekke vältimiseks on soovitatav asendada

toonerikomplekt kahe nädala jooksul pärast selle teate saamist. Pärast toonerikomplekti jõudmist

arvestusliku kasutusea lõppu lõppeb sellele toonerikomplektile ka HP Premium Protection garantii.

Soovitatav toiming

Asendage toonerikomplekt.

Kui soovite arvestusliku tööaja ületanud toonerikomplektiga jätkata, konfigureerige printer printimise
jätkamiseks menüüs Tarvikute haldamine. See valik ei ole soovitatav toonerikomplekti ületäitmise riski

tõttu, mille tagajärjel võib printer vajada teenindust.