HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lubage või keelake suvand Väga madalad sätted juhtpaneelist

background image

Lubage või keelake suvand Väga madalad sätted juhtpaneelist

Võite vaikesätted lubada või keelata mis tahes ajal ja teil ei ole tarvis neid uue prindikasseti installimisel

uuesti lubada.

ETTEVAATUST.

Kui HP tarviku tase on Very Low (Väga madal) on selle tarviku jaoks HP Premium

Protection garantii lõppenud.

1.

Vajutage juhtpaneelil nuppu Avaleht .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Tarvikute haldamine

Tarvikute sätted

Must kassett või Värvikassetid

Väga madalad sätted

3.

Kasutage oma valiku esile tõstmiseks noolenuppe, seejärel vajutage selle valimiseks nuppu

OK

.

Valige üks järgmistest suvanditest.

MÄRKUS.

Kui valite suvandi Lõpeta või Viip jätkamiseks, lõpetab seade printimise, kui

langeb alla väga madala läve. Kui vahetate kasseti välja, jätkab seade automaatselt printimist.

Valige suvand Lõpeta, et toode lõpetaks printimise seniks, kuni te kassetti vahetate.

Valige suvand Viip jätkamiseks, et seade lõpetaks printimise ja käsiks teil kasseti välja

vahetada. Võite pärast viiba nägemist printimist jätkata.

Valige suvand Jätka, et toode annaks teile kasseti tühjenemisest märku, kuid jätkaks printimist.

MÄRKUS.

Sätte Jätka kasutamine võimaldab printida väga madala värvitasemega ja võib

anda tulemuseks mitterahuldava prindikvaliteedi.

ETWW

Prindikassettide haldamine

101