HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toonerikogumisseadme asendamine

background image

Toonerikogumisseadme asendamine

Asendage toonerikogumisseade, kui juhtpaneel selleks märku annab.

MÄRKUS.

Toonerikogumisseade on mõeldud ainult üheks kasutuskorraks. Ärge üritage

toonerikogumisseadet tühjendada ning uuesti kasutada. See teguviis võib põhjustada tooneri pritsimist

printeri sisemusse, mistõttu võib halveneda trükikvaliteet. Pärast kasutamist tagastage

toonerikogumisseade ümbertöötlemiseks HP Planet Partnersi programmile.

MÄRKUS.

Kui prindite dokumente, mis vajavad tugevat toonerikatet, võib tooneri kogumisüksus kiiresti

täituda. Kui prindite seda tüüpi dokumente soovitab HP hankida lisaks ka teise kogumisüksuse.

1.

Avage esiluuk. Veenduge, et luuk on täielikult

avatud.

ETWW

Juhised vahetamiseks

105

background image

2.

Haarake sinisest sildist toonerikogumisseadme

ülaosas ning eemaldage see printerist.

3.

Tõmmake küljesolev sinine kate üle seadme

ülaosas oleva sinise ava.

4.

Eemaldage uus toonerikogumisseade

pakendist.

106

Peatükk 7 Prindikassetid, tooneri kogumisüksus ja muud tarvikud

ETWW

background image

5.

Asetage printerisse esmalt uue seadme alaosa

ning seejärel lükake ülaosa, kuni see klõpsuga

oma kohale läheb.

6.

Sulgege esiluuk.

MÄRKUS.

Kui toonerikogumisseade pole

korralikult paigal, ei sulgu esiluuk täielikult.

Toonerikogumissseadme ümbertöötlemiseks järgige juhiseid, mis on kaasas uue seadmega.

ETWW

Juhised vahetamiseks

107