HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Prindikasseti vahetamine

background image

Prindikasseti vahetamine

Toode kasutab nelja värvi, millest igaühe jaoks on eraldi kassett: must (K), magenta (M), tsüaan (C) ja

kollane (Y).

ETTEVAATUST.

Kui toonerit satub riietele, pühkige see kuiva riidetükiga ära ning peske riideid külmas

vees. Kuum vesi kinnistab tooneri kangasse.

MÄRKUS.

Info kasutatud prindikassettide ümbertöötlemise kohta on kasseti karbil.

1.

Avage esiluuk. Veenduge, et luuk on täielikult

avatud.

2.

Haarake kasutatud prindikasseti käepidemest

ning tõmmake see välja.

3.

Pange kasutatud kassett kaitsvasse kotti hoiule.

Info kasutatud prindikassettide ümbertöötlemise

kohta on kasseti karbil.

ETWW

Juhised vahetamiseks

103

background image

4.

Võtke uus prindikassett selle kaitsvast kotist

välja.

5.

Haarake printerikasseti mõlemast küljest ja

eemaldage tooner, raputades õrnalt

printerikassetti.

6.

Eemaldage prindikassetilt oranž kaitsekate.

ETTEVAATUST.

Ärge hoidke seda kaua

valguse käes.

ETTEVAATUST.

Ärge puudutage rohelist

rulli. See võib kassetti kahjustada.

104

Peatükk 7 Prindikassetid, tooneri kogumisüksus ja muud tarvikud

ETWW

background image

7.

Joondage prindikassett selle piluga ning pange

kassett sisse, kuni see klõpsuga oma kohale

läheb.

8.

Sulgege esiluuk.