HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toetatud paberiformaadid

background image

Toetatud paberiformaadid

See printer toetab erinevaid paberiformaate ja kohandub vastavalt kasutatavale prindikandjale.

MÄRKUS.

Parimate tulemuste saavutamiseks, valige enne printimise alustamist printeridraiveris õiget

formaati ja tüüpi paber.

Tabel 6-1

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid

Formaat ja mõõdud

1. salv

2. salv

3. salv (valikuline)

Letter

215,9 x 279 mm

Õiguslik

215,9 x 355,6 mm

A4

210 x 297 mm

RA4

215 x 305 mm

A5

148 x 210 mm

B5 (JIS)

182 x 257 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

Täideviiv

184,2 x 266,7 mm

Avaldus

140 x 216 mm

4x6

101,6 x 152,4 mm

10 x 15 cm

101,6 x 152,4 mm

3 x 5

76,2 x 127,0 mm

5x7

127 x 177,8 mm

ETWW

Toetatud paberiformaadid

77

background image

Tabel 6-1

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid (järg)

Formaat ja mõõdud

1. salv

2. salv

3. salv (valikuline)

5x8

127 x 203,2 mm

A6

105 x 148 mm

Postkaart (JIS)

100 x 148 mm3,94 x 5,83 tolli

Kahepoolne postkaart (JIS)

148 x 200 mm

16K

184 x 260 mm

16K

195 x 270 mm

16K

197 x 273 mm

8,5 x 13

215,9 x 330,2 mm

Kommertsümbrik #10

104,9 x 241,3 mm

Ümbrik #9

98,43 x 225,43 mm

Ümbrik B5

176 x 250 mm

Ümbrik C5 ISO

162 x 229 mm

Ümbrik C6

114 x 162 mm

Ümbrik DL ISO

110 x 220 mm

Ümbrik Monarch

98,4 x 190,5 mm

78

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

Tabel 6-1

Toetatud paberi ja prindikandja formaadid (järg)

Formaat ja mõõdud

1. salv

2. salv

3. salv (valikuline)

Suvaline

76,2 x 127 mm kuni 215,9 x 355,6 mm

Suvaline

101,6 x 148 mm kuni 215,9 x 297 mm

Suvaline

148 x 215,9 mm kuni 210 x 355,6 mm

ETWW

Toetatud paberiformaadid

79