HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tüüp ja formaat

background image

Tüüp ja formaat

Printimine tüübi või formaadi järgi tähendab, et soovite kasutada paberit seadme salvest, milles on

vastavas formaadis ja vastavat tüüpi paber.

Kui valite paberi pigem tüübi kui allika järgi, väldite eriotstarbeks mõeldud paberi kogemata

kasutamist.

Vale seade kasutamine võib kaasa tuua ebarahuldava prindikvaliteedi. Siltide ja kilede puhul

kasutage alati tüübi järgi printimist.

Ümbrike puhul kasutage võimalusel tüübi või formaadi järgi printimist.

Tüübi või formaadi järgi printimiseks valige tüüp või formaat sõltuvalt tarkvaraprogrammist kas

dialoogiaknast Lehekülje häälestamine, dialoogiaknast Prindi, dialoogiaknast Eelistused või
dialoogiaknast Prindiatribuudid.

Kui prindite tihti ühte tüüpi või formaati paberile, siis seadistage salv selle tüübi või formaadi jaoks.

Seejärel, kui valite printimisel selle formaadi või tüübi, võtab printer paberi salvest, mis on selle tüübi

või formaadi jaoks seadistatud.

96

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

7 Prindikassetid, tooneri