HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigureerige salve paberit laadides

background image

Konfigureerige salve paberit laadides

1.

Asetage paber salve. Sulgege salv, kui kasutate 2.või 3. salve.

2.

Kuvatakse salve konfigureerimisteade.

3.

Tehke üht järgnevaist:

Formaadi ja tüübi kinnitamiseks vajutage nuppu

OK

.

Salve formaadi konfiguratsiooni muutmiseks vajutage allanoolt , et tõsta esile suvand

Muuda, seejärel vajutage nuppu

OK

.

a.

Vajutage allanoolt , et tõsta esile õige tüüp, seejärel vajutage nuppu

OK

.

b.

Vajutage allanoolt , et tõsta esile õige tüüp ja vajutage nuppu

OK

.