HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Konfigureerige salv juhtpaneelist

background image

Konfigureerige salv juhtpaneelist

Võite konfigureerida salved tüübile ja formaadile ka siis, kui printer seda ei viipa.

1.

Vajutage nuppu Avaleht .

2.

Avage Salved menüü.

3.

Vajutage allanoolt soovitud salve formaadi või tüübi esiletõstmiseks ja seejärel nuppu

OK

.

94

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW

background image

4.

Vajutage ülesnoolt või allanoolt formaadi või tüübi esiletõstmiseks. Valides kohandatud formaadi

valige mõõtühik ja seejärel määrake X- ja Y-mõõtmed.

5.

Vajutage nuppu

OK

oma valiku salvestamiseks.

6.

Vajutage nuppu Avaleht menüüdest väljumiseks.