HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Salvede konfigureerimine

background image

Salvede konfigureerimine

Järgmistes situatsioonides, mis nõuavad salve konfigureerimist tüübile ja formaadile, viipab printer

automaatselt:

kui laete paberit salve;

Kui määrates ühte kindlat salve või kandja tüüpi printimise jaoks läbi printeri draiveri või tarkvara

programmi ja salve ei konfigureerita prinditöö seadetega vastama.

MÄRKUS.

Viip ei ilmu, kui prindite 1. salvest ja see on konfigureeritud Suvaline formaat ja

Suvaline tüüp seadistustele. Olukorras, kus prinditöös ei täpsustata salve, prinditakse töö salvest 1,

isegi kui selle prinditöö paberiformaadi ja -tüübi sätted ei ühti salve 1 laaditud paberiga.