HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Paberi paigutus salvede laadimisel

background image

Paberi paigutus salvede laadimisel

Kui kasutate paberit, mis nõuab eripaigutust, laadige see vastavalt järgmistes tabelites olevale

informatsioonile.

MÄRKUS.

Säte Päise kirjaplankrežiim mõjutab seda, kuidas laadida päist või eelprinditud

paberit. Vaikimisi on see säte keelatud.

90

Peatükk 6 Paber- ja prindikandja

ETWW