HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Standardsuuruses paberi laadimine 3. salve

background image

Standardsuuruses paberi laadimine 3. salve

1.

Libistage salv lahti.

MÄRKUS.

Ärge avage salve, kui see on

kasutuses.

2.

Kohandage paberi pikkuse ja laiuse juhikuid,

pigistades kohandamisriive ning libistades

juhikuid vastavalt kasutatava paberi suurusele.

3.

Laadige paber salve, pealmine pool üleval.

Veenduge, et juhikud puudutavad kergelt

paberivirna, kuid ärge seda painutage.

MÄRKUS.

Ummistuste vältimiseks ärge salve

liialt täis pange. Veenduge, et virna ülemine äär

on allpool salve täituvusnäidikut.

MÄRKUS.

Kui salve õigesti ei kohandata,

võib printimise ajal ilmuda veateade või tekkida

paberiummistus.

ETWW

Paberisalvede laadimine

87

background image

4.

Libistage salv seadmesse.

5.

Juhtpaneel näitab salve paberitüüpi ja -suurust.

Kui valmisseadmine pole õige, järgige suuruse

või tüübi muutmiseks juhiseid juhtpaneelil.