HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Õige paberikasutus

background image

Õige paberikasutus

See toode toetab mitut valikut paberit ja muid prindikandjaid vastavalt selles kasutusjuhendis olevatele

juhistele. Neid juhiseid mittejärgiv paber või prindikandja võib põhjustada halba trükikvaliteeti,

suurendada ummistusi ja toote enneaegset kulumist.

Parimate tulemuste saamiseks kasutage ainult HP kaubamärgiga laserprinteritele mõeldud või

mitmeotstarbelist paberit ja prindikandjaid. Ärge kasutage tindiprinteritele mõeldud paberit või

prindikandjaid. Hewlett-Packard Company ei saa soovitada muude kandjamarkide kasutamist, sest HP ei

saa kontrollida nende kvaliteeti.

Võimalik, et paber vastab kõigile selles juhendis toodud nõuetele, kuid prindikvaliteet pole siiski rahuldav.

Põhjuseks võib olla vale käsitsemine, sobimatu temperatuur ja/või niiskus, samuti muud asjaolud, mida

Hewlett-Packard ei saa kontrollida.

ETTEVAATUST.

Hewlett-Packardi spetsifikatsioonile mittevastava paberi või prindikandja kasutamine

võib põhjustada printeri rikke, mille tõttu printerit tuleb remontida. Sellist remonti ei tehta Hewlett-Packardi

garantiitingimuste ega hoolduslepingute raames.