HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vastavusdeklaratsioon

background image

Vastavusdeklaratsioon

Vastavusdeklaratsioon

vastavalt standarditele ISO/IEC 17050-1 ja EN 17050-1

Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

DoC#: BOISB-0802-03-rel.1,0

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

kinnitab, et toode

Tootenimi:

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551n

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551dn

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551xh

Normatiivne mudelinumber

2)

BOISB-0802-03

Sisaldab:

CF084A — 500 lehe sisestussalv

Toote lisaseadmed:

KÕIK

Prindikassetid:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

vastab järgmistele tootespetsifikatsioonidele:

OHUTUS:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (1. klassi laser-/LED-toode)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC osas:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - klass B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC pealkiri 47 CFR, osa 15, klass B

1), 3)

/ ICES-003, väljalase 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Energiakasutus:

määrus (EÜ) nr 1275/2008 (kehtib ainult klassi B toodete puhul)

ENERGY STAR® kvalifitseeritud pildindusseadme tüüpilise elektritarbe (TEC) testimisprotseduur

Täiendav teave.

Käesolev toode vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi 2004/108/EÜ, madalpingedirektiivi 2006/95/EÜ ja energiat kasutavate
toodete (EuP) direktiivi 2005/32/EÜ nõuetele ning kannab seetõttu CE-vastavusmärgist

.

ETWW

Vastavusdeklaratsioon

241

background image

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade 15. osas sätestatud nõuetele. Käitamisel tuleb järgida kaht järgmist tingimust: (1) seade ei tohi
põhjustada ohtlikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõik vastuvõetavad häired (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid
toiminguid).

1.

Toodet on katsetatud tüüpkonfiguratsioonis koos Hewlett-Packardi personaalarvutitega.

2.

Normatiivsel eesmärgil on tootel ka normatiivne mudelinumber. Seda numbrit ei tohiks segamini ajada toote nime või tootenumbri(te)ga.

Boise, Idaho USA

September 2011

Kontaktandmed ainult normatiivsete küsimuste jaoks:

Euroopas:

Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teenindusesindus või Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (&wj;F&wj;A&wj;K&wj;S&wj;:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

USAs:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefon: 208-396-6000)

242

Lisa D Normatiivne teave

ETWW