HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP LaserJeti prinditarvikud

background image

HP LaserJeti prinditarvikud

HP LaserJeti printerikassette on pärast kasutamist lihtne tagastada ja taaskasutada programmi HP Planet

Partners abil — tasuta. Iga uue HP LaserJeti prindikasseti ja varustuspaketiga on kaasas mitmekeelne

programmiinfo ja juhised. Võite keskkonnamaksult rohkem kokku hoida, kui toote korraga tagasi pigem

mitu kui ühe prindikasseti.

HP eesmärk on pakkuda uuenduslikke ja kvaliteetseid tooteid ning teenuseid, mille puhul pööratakse

keskkonnasõbralikkusele suurt tähelepanu nii toote disainimisel ja tootmisel kui ka turustamisel,

kliendipoolsel kasutamisel ja käitlemisel. Programmis HP Planet Partners osaledes võite olla kindel, et teie

ETWW

Keskkonnasõbralike toodete programm

237

background image

HP LaserJeti prindikassette käideldakse õigesti – nende töötlemisel saame plasti ja metalli uute toodete

tootmiseks, vältides miljonite tonnide jäätmete prügimäele sattumist. Kuna kassetid käideldakse ja neid

kasutatakse materjalide saamiseks, ei tagastata neid teile. Suur tänu keskkonnasõbraliku käitumise eest!

MÄRKUS.

Kasutage tagastussilti ainult ehtsate HP LaserJeti prindikassettide puhul. Ärge kasutage seda

silti järgmiste kassettide puhul: HP tindiprinterikassettid ja kassetid, mille tootja pole HP, mis on uuesti

täidetud või ümber töötatud või mis kuuluvad tagastamisele HP garantii raames. Lisateavet HP

tindikassettide käitlemise kohta leiate veebisaidilt

http://www.hp.com/recycle

.