HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Laseri ohutus

background image

Laseri ohutus

USA Toiduainete- ja ravimiameti (FDA) Seadmete ja Radioloogilise tervishoiu keskus (CDRH) kehtestas

nõuded lasertoodetele, mis on toodetud pärast 1. augustit 1976. USA-s turustatavatele toodetele on need

nõuded kohustuslikud. Seadmel on USA Tervisekaitse ja tööjõu ministeerium (DHHS) väljastanud

kiirgusstandardile vastavuse 1. klassi lasertoote sertifikaadi lähtuvalt 1968. a jõustunud Tervisekaitse ja

ohutuse seadusest (Radiation Control for Health and Safety Act). Et seadme väljastatav radiatsioon on

kaitsekorpuse ja väliste kattepaneelidega täielikult ümbritsetud, on välistatud laserkiire väljapääs

normaalse kasutuse käigus.

HOIATUS!

Selle kasutamine, reguleerimine või käitamine käesoleva kasutusjuhendi nõudeid rikkudes

võib tekitada kiirgusohu.