HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Interneti-protokolli andmeturve

background image

Interneti-protokolli andmeturve

Interneti-protokolli andmeturve (IP-turve) on toote IP-põhist võrguliiklust juhtivate protokollide komplekt. IP-

turve pakub hostidevahelist autentimist, andmeterviklust ning sidevõrkude krüptimist.

Võrku ühendatud HP Jetdirecti prindiserveriga toodete puhul saate konfigureerida IP-turvet HP sisseehitatud
veebiserveri vahekaardil Networking (Võrgundus).