HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Teabelehtede väljaprint

background image

Teabelehtede väljaprint

Teabeleheküljed võimaldavad lugeda üksikasju toote ja selle praeguse konfiguratsiooni kohta. Tihti

kasutatavate teabelehekülgede printimiseks kasutage järgmist protseduuri:

1.

Vajutage juhtpaneelil nuppu Avaleht .

2.

Avage järgmised menüüd.

Haldus

Aruanded

Konfigureerimise/oleku lehed või Muud lehed

3.

Vajutage aruande esile tõstmiseks allanoolt , seejärel vajutage selle valimiseks nuppu

OK

.

4.

Tõstke noolenupu abil esile kanne Prindi, seejärel vajutage nuppu

OK

.

Tabel 10-1

Aruanded menüü

Esimene tase

Teine tase

Kirjeldus

Konfigureerimise/oleku lehed

Haldusmenüü kaart

Prindib juhtpaneeli menüüpaigutuse kaardi.
Loetletud on iga menüü aktiivsed seadistused.

Konfigureerimisleht

Näitab tooteseadeid ja paigaldatud
lisaseadmeid.

Tarvikute oleku leht

Näitab tarvikute ligikaudset järelejäänud
tööaega, statistikat kõikidest prinditud töödest
ja lehekülgedest, seerianumbrit, leheloendit ja
hooldusteavet.

HP pakub kliendi mugavuseks ligikaudset
arvutust tarvikute järelejäänud kasutusajast.
Tegelik järelejäänud kasutusaeg võib erineda
arvutatud ligikaudsest kasutusajast.

Kasutusandmete leht

Näitab loendit kõikidest seadmest läbi käinud
paberiformaatidest ja täpsustab, kas tegemist
oli ühe- või kahepoolse, mustvalge või
värvilise formaadiga ning esitab lehekülgede
arvu.

Failikataloogi leht

Kuvab tootemällu salvestatud failide faili- ja
kaustanimed.

Praeguste sätete leht

Näitab seadmes hetkel kasutatavaid sätteid.

Color Usage Job Log (Värvikasutuse
töölogi)

Prindib seadme värvikasutuse statistika.

Muud lehed

Näidislehekülg

Prindib lehe, mis demonstreerib toote
printimise võimekust.

RGB näidised

Prindib värvilised näidised erinevatest RGB-
väärtustest. Kasutage näidiseid juhistena
prinditud värvide sobitamiseks.

166

Peatükk 10 Kasutamine ja hooldus

ETWW

background image

Tabel 10-1

Aruanded menüü (järg)

Esimene tase

Teine tase

Kirjeldus

CMYK näidised

Prindib värvilised näidised erinevatele CMYK-
väärtustele. Kasutage näidiseid juhistena
prinditud värvide sobitamiseks.

PCL-kirjatüüpide loend

Prindib kõigi installitud PCL-fontide loendi.

PS-kirjatüüpide loend

Prindib kõigi installitud PostScript-kirjatüüpide
(PS-kirjatüübid) loendi.

ETWW

Teabelehtede väljaprint

167