HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vahekaart Prindi

background image

Vahekaart Prindi

Kasutage vahekaarti Prindi, et lubada või keelata otse USB-seadmelt printimine. USB-seadmelt

prinditavate tööde puhul kasutatakse printimise vaikesätteid. Otse USB-seadmelt printimisel toetatakse

järgmisi tüüpe:

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

Tabel 10-4

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Prindi

Menüü

Kirjeldus

USB-häälestusest
otsimine

Lubage või keelake menüü Hangi töö USB-seadmelt juhtpaneelist.

170

Peatükk 10 Kasutamine ja hooldus

ETWW

background image

Tabel 10-4

HP sisseehitatud veebiserveri vahekaart Prindi (järg)

Menüü

Kirjeldus

Talletatud tööde
haldamine

Kasutage seda suvandit toote mälus olevate tööde haldamiseks.

Piira värvi

Kasutage seda suvandit piiramaks värviliste lehtede arvu, mida selle tootega võib printida.

Üldiste printimissätete

Kasutage seda suvandit toote prindisätete haldamiseks.

Salvede haldamine

Vaadake või muutke paberitüübi ja -formaadi sätteid igale salvele ning kohandage kõikide
salvede üldsätteid.